Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Miljömärka en livsmedelsbutik - hur går det till?

Att vara märkt med en oberoende miljömärkning bidrar till en hållbar framtid och gör det enkelt att visa upp butikens miljöarbete. Bra Miljöval Livsmedelsbutik är en heltäckande butiksmärkning som hjälper butiker och konsumenter som vill göra hållbara val.

  • Byline: Bra Miljöval
  • YOUTUBE

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.