Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Vilken miljönytta skapar en miljömärkt matbutik?

I en Bra Miljöval-märkt matbutik är det enkelt att göra hållbara val. Det finns ett brett utbud av miljömärkta och ekologiska varor som är lätta att hitta. De värsta miljöbovarna får inte säljas i butiken. Dessutom minskar butiken sin egen miljöpåverkan, till exempel genom att använda miljömärkt el, minska osorterat avfall och öka återvinningsgraden.

  • YOUTUBE

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.