Bra Miljöval

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval1.2.2021 07:05:00 CET | Pressmeddelande

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg13.10.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven. Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen. — Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya milj

Nya miljökrav för persontransporter gör det lättare att utveckla hållbara transportsystem9.9.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 9 september presenteras nya miljökrav på persontransporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärkningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men dessa skiljer sig nu åt. — Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De olika färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Aktörer inom persontranspor

Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval17.7.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna. Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. — I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val. — Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger o

Fyra kommuner i Uppsala län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas16.6.2020 09:13:00 CEST | Pressmeddelande

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav fyra kommuner i Uppsala län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för a

Sju kommuner i Värmlands län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas16.6.2020 09:04:00 CEST | Pressmeddelande

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav sju kommuner i Värmlands län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för

Sex kommuner i Östergötlands län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas16.6.2020 08:57:00 CEST | Pressmeddelande

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav sex kommuner i Östergötlands län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen

Sju kommuner i Skånes län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas16.6.2020 08:13:00 CEST | Pressmeddelande

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav sju kommuner i Skånes län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för att

11 kommuner i Västra Götalands län vill ha miljömärkt fjärrvärme men utbud saknas16.6.2020 07:07:00 CEST | Pressmeddelande

I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav elva kommuner i Västra Götalands län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till sko

Kommuner vill ha miljömärkt fjärrvärme vilket få fjärrvärmebolag erbjuder16.6.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nära 90 procent av de kommuner som svarade i en nationell undersökning angav att de är intresserade av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag finns det kring 200 fjärrvärmebolag i Sverige men endast 5 procent av dem erbjuder miljömärkt fjärrvärme. Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna. — Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval. I miljömärkningen finns även krav på

Nya miljökrav på abonnemang minskar mobiltelefonins miljöpåverkan9.6.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Både tillverkningen och användandet av mobiltelefoner har stor miljöpåverkan. Att använda mobiltelefoner är mycket energikrävande, andelen nyköp av mobiler överskrider vida reparationsgraden vilket leder till massbrytning av metaller som ger stora miljöskador. Nu ställer Bra Miljöval miljökrav på mobilabonnemang i ny märkning för att minska mobiltelefonins miljöpåverkan. Mobiltelefoner kräver oerhörd mängd energi i fler led än laddningen. Största elförbrukningen sker i mobilnätet när man ringer eller surfar. Mängden energi som krävs för att använda en mobil kan vara lika stor som för att driva ett kylskåp visar forskningsrapporten Energieffektiv optisk fiberkommunikation gjord på Chalmers Tekniska Universitet. I ett miljömärkt mobilabonnemang ställs därför krav på hur energin produceras. — Utrustningen i telenäten är energikrävande och förbrukar mer när vi använder mobiltelefoner. Samtidigt vet vi användare inget om vilken energikälla som används. I vår nya märkning av mobilabonnemang

Nu kan offentlig sektor enklare ställa miljökrav i upphandlingar11.5.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter drygt 700 miljarder kronor per år. Rätt använd kan den bidra med stor portion miljönytta. En förutsättning är att upphandlaren ställer relevanta miljökrav och att det sker en uppföljning av att kraven efterlevs. Den 21 april lanserade Upphandlingsmyndigheten hållbarhetskriterierna för städtjänster som ger möjligheten att ställa krav på att städkemikalierna ska vara miljömärkta. På så vis kan upphandlaren dra nytta av det kriterieutvecklingsarbete och den kontroll som finns inbyggd i miljömärkningssystemen. — Detta är en mycket positiv utveckling. Genom att ställa krav på miljömärkta produkter och tjänster kan upphandlande myndigheter vara säkra på att de krav som ställs är relevanta och att de följs upp på ett kvalitetssäkert vis. Samtidigt frigörs tid och resurser hos upphandlarna att formulera krav inom områden där märkningsorganisationerna inte är verksamma. Det blir en tydlig win-win-situation för miljöarbetet inom offentlig sektor, k

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 200 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.