BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.
Pressmeddelanden
61
Meny

Bris kommentar till Lagrådets yttrande om barnkonventionen som lag6.9.2017 18:03 | Pressmeddelande

Idag presenterade Lagrådet sitt yttrande över regeringens lagrådsremiss om att göra barnkonventionen till svensk lag. Det är oerhört nedslående läsning att Lagrådet avstyrker förslaget då vi på Bris är övertygade om att barnkonventionen som lag i Sverige skulle skapa ett mer rättssäkert samhälle för barn. – Vi hoppas att regeringen nu visar handlingskraft och hittar ett sätt att fortsätta arbetet framåt med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare. Det är i år 27 år sedan Sverige antog barnkonventionen. Ändå vittnar Bris dagliga kontakter med barn om att Sverige som land inte lyckas garantera varje barn sina grundläggande mänskliga rättigheter. Vi hör barn berätta om hur deras rättigheter kränks varje dag, trots att Sverige är bunden till barnkonventionen. – Utredningen som ligger till grund för lagrådsremissen bekräftar Bris bild och ger konkreta förslag om hur både administrativa och juridiska processer kan bli mer rättss

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>
Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.