Diakonia

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
YOUTUBE

Till sista droppen - om svenska företags ansvar för sin miljöpåverkan

YOUTUBE
Storskalig odling av sparris har skapat en akut vattenbrist i Ica-dalen i Peru, med svåra problem för lokalbefolkningen som följd. Invånarna tvingas bunkra vatten och småböndernas brunnar sinar. Vilket ansvar har svenska livsmedelsimportörer för situationen? Hur ska svenska staten säkerställa sitt ansvar att skydda de mänskliga rättigheterna mot företags påverkan? Eftersom frivilliga regler för företag har visat sig inte räcka driver vi frågan om att lagstiftning måste till.
YOUTUBE

Till den sista droppen – exportproduktion av sparris i Peru

YOUTUBE
De senaste årtiondenas storskaliga exportproduktion av grönsaker som sparris har lett till akut vattenbrist i Ica-området i södra Peru. Bristen på vatten gör invånarna sjuka och hindrar småbönder från att försörja sina familjer. Svenska livsmedelsbutiker känner till situationen men följer inte upp hur sina leverantörers verksamhet påverkar människor och miljö. Det visar en ny rapport som vi tagit fram i samarbete med researchorganisationen Swedwatch. Rapporten kan laddas ner på Diakonias sajt. www.diakonia.se/sparrisrapport
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.