E-hälsomyndigheten

Välkommen till E-hälsomyndigheten

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.

Medarbetare på vårdcentraler utformar e-hälsotjänst tillsammans med myndigheter28.6.2018 10:15:00 CEST | Nyheter

”Förståelse för primärvården är A och O, ge oss inga fler kanaler och hjälp oss att sålla bland all kunskap”. Det är tre viktiga insikter att ta fasta på när myndigheter gör kunskapsstöd riktade till primärvården. Nu presenteras rapporten från en digital pilot som genomförts på uppdrag av Rådet för styrning med kunskap (RSK). Vårdcentraler och myndigheter har i ett pilotprojekt arbetat tillsammans för att ta fram en digital tjänst som hjälper medarbetare på vårdcentraler att få evidensbaserad kunskap till sig. Fokusområdet har varit psykisk ohälsa hos äldre. En arbetsgrupp med representanter från eHälsomyndigheten, SBU och Socialstyrelsen har använt innovationsmodellen, en metod som SKL har tagit fram. Syftet med innovationsmodellen är att få ökad förståelse för användares behov och önskemål och ta fram en tjänst tillsammans med användarna, i det här fallet sjuksköterskor och läkare på vårdcentraler. Vårdcentraler och myndigheter har i ett pilotprojekt arbetat tillsammans för att ta fr
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Välkommen till E-hälsomyndigheten

Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Alla apotek kan sedan hämta e-receptet och lämna ut läkemedlet till kunden. Detta är ett exempel på hur e-hälsa underlättar vardagen för oss alla.

Förutom att ansvara för e-recepten leder vi regeringens satsningar på e-hälsa och erbjuder ett antal e-hälsotjänster.