Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.

Pressmeddelanden
74
Meny

Nio punkter för bättre primärvård5.10.2016 08:00 | Pressmeddelande

Trots hög tillgänglighet med god bemanning och en generös drop in får våra patienter ofta vänta för länge. Det vill vi ändra på. Här beskriver vi för dig som är invånare, patient eller politiker hur vår situation ser ut och vad vi vill göra åt saken. Vi presenterar ett 9-punktsprogram för förbättrad tillgänglighet. Vi bjuder också in dig att vara med och påverka vår verksamhet genom att berätta vad du tycker.

Rekordstort intresse för vårdcentral på öppet hus16.11.2015 09:00 | Pressmeddelande

Ingen stol stod tom när Thomas Fogdö inledde sin föreläsning om prestation inför de besökare som tagit sig till Ekeby Hälsocenter under öppet hus i lördags, den 14 november. Det är under namnet "Ekeby Hälsodag", ett årligt återkommande evenemang, som Ekeby Hälsocenter bjuder in till att besöka vårdcentralen, träffa hälsoteamet, göra hälsotester och lyssna på hälsoföreläsningar. I år invigdes även de nya lokaler som har byggts under hösten 2015. - Intresset för oss och vår verksamhet var enormt. Över 800 personer uppskattas ha besökt oss under dagen, vilket är rekord. Att dessutom ha Thomas Fogdö, en världsmästare, på plats var mycket uppskattat av både personal och besökare, berättar Stina Sandberg, marknadsansvarig på Ekeby Hälsocenter.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Ekeby Hälsocenter har avtal med Region Uppsala för vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, gynekologi och psykoterapi.

Ekeby Hälsocenter erbjuder även hälso- och sjukvård till myndigheter, företag och privatpersoner.

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande hälso- och sjukvårdsmottagning i Uppsala som driver utvecklingen mot en helhetssyn inom hälso- och sjukvård, främt inom primärvården.

Hälsoteamet på Ekeby Hälsocenter erbjuder olika typer av hälsoinsatser. Teamet består av allmänläkare, gynekologer, psykiater, fysioterapeuter, barnmorskor, distriktssköterskor, sjuksköterskor, dietist, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, undersköterskor, biomedicinsk analytiker och hälsopedagog.

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att förstärka både den fysiska och psykiska hälsan hos våra patienter. Insatserna är även ämnade att inspirera till att göra positiva livsstilsförändringar som leder till bättre och långvarig hälsa, som mer fysisk träning och bättre kostvanor.

Ekeby Hälsocenter startade i november 2011. Vårdcentralen finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala. Efterfrågan från patienterna är stor och växande. Ekeby Hälsocenter är en av de större vårdcentralerna i Uppsala län och har närmare 10.000 listade patienter. För att kunna ta emot alla som söker sig till oss med bibehållen hög patientsäkerhet och tillgänglighet, korta väntetider och god service har vi kontinuerligt ökat våra resurser i form av personal och lokaler.

Vi är drygt 60 medarbetare fördelat på cirka 45 heltider. Vi arbetar i ett Hälsoteam där alla kollegor är nyckelpersoner med sin unika erfarenhet och kompetens.