Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Fortsatt hög anslutning till vaccinationsprogrammet för barn24.4.2019 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn var fortsatt hög under 2018, och på samma nivå som tidigare år. Det visar Folkhälsomyndighetens årsrapport. Omkring 97 procent av alla 2-åringar har ett gott skydd mot flera svåra sjukdomar, inklusive mässling, difteri och stelkramp. Folkhälsomyndigheten följer löpande anslutningen till det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och förekomsten av de sjukdomar som omfattas. Årets uppföljning visar att över 97 procent av alla tvååringar har vaccinerats inom programmet, som omfattar skydd mot totalt nio sjukdomar. Tack vare vaccinationsprogrammet är sjukdomar som difteri, stelkramp, röda hund och infektionen Haemophilus influenzae typ b (Hib) mycket sällsynta i Sverige. Invasiva infektioner med pneumokocker var under 2018 på en fortsatt låg nivå bland barn under 2 år. – Även antalet fall av kikhosta minskade totalt sett något jämfört med året innan. Viktigt är att antalet smittade bland spädbarn har fortsatt att minska, och

Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet24.4.2018 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn har en hög täckning som ligger kvar på samma nivå som tidigare. Det visar årsrapporten för 2017. Det innebär att de flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som idag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling. Runt 97 procent av alla tvååringar har fått de vaccinationer som erbjuds inom barnhälsovården. Enligt årsrapporten är de flesta av sjukdomarna inom programmet under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av röda hund, endast enstaka fall av stelkramp och difteri, samt ett 30-tal fall av påssjuka. När vaccinationstäckningen är hög skyddas även personer som på grund av immunbrist efter sjukdom eller behandling inte kan ta vaccinationerna, eftersom sjukdomarna inte sprids så lätt. Mässling spreds men stoppades fort Trots att en stor del av befolkningen har ett skydd mot mässling förekom några mindre utbrott under förra året, framför allt i Göteborg och Stockholm. Både barn och vuxna blev sjuka i
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.