Framtidens Backaplan
Framtidens Backaplan

Framtidens Backaplan är ett stadsutvecklingsprojekt som formar Göteborgs norra centrum på Hisingen och knyter ihop staden över älven. Här planeras för runt 7000 nya bostäder tillsammans med kontor, handel och service, kultur, restauranger, hotell, biograf, kaféer och gröna parker.
Den nya stadsdelen omfattar tre detaljplaner, av vilka en har vunnit laga kraft. Startskottet för bygget av den första etappen gick våren 2022. I den ryms både handel och bostäder, varav de första väntas vara inflyttningsklara hösten 2025.
Framtidens Backaplan ingår i Vision Älvstaden och utvecklas av Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter i nära samarbete med Göteborgs stad.

  • Framtidens Backaplan
Kategorier
Visa Allt
Format
Visa Allt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Framtidens Backaplan är ett stadsutvecklingsprojekt som formar Göteborgs norra centrum på Hisingen och knyter ihop staden över älven. Här planeras för runt 7000 nya bostäder tillsammans med kontor, handel och service, kultur, restauranger, hotell, biograf, kaféer och gröna parker.
Den nya stadsdelen omfattar tre detaljplaner, av vilka en har vunnit laga kraft. Startskottet för bygget av den första etappen gick våren 2022. I den ryms både handel och bostäder, varav de första väntas vara inflyttningsklara hösten 2025.
Framtidens Backaplan ingår i Vision Älvstaden och utvecklas av Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter i nära samarbete med Göteborgs stad.

  • Framtidens Backaplan