Göteborgs stift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

 • Göteborgs stift
 • Lilla Bommen 1
 • 411 04 Göteborg
Pressmeddelanden
49
Meny

Fyra vigdes till präster i biskop Pers sista vigning21.1.2018 14:00 | Pressmeddelande

Söndagen den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de prästlöftena. Därmed har biskop Per Eckerdal under sina år som biskop i Göteborgs stift vigt 67 präster och 50 diakoner. Söndagen den 21 januari fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen medverkade bl a biskop Atle Sommerfeldt från vänstiftet Borg i Norge. De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland an

Fyra vigs till präster i biskop Pers sista prästvigning19.1.2018 08:14 | Pressmeddelande

Göteborgs stift får söndagen den 21 januari 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger 4 kandidater för tjänst i Svenska kyrkan. Under veckan före genomgår de prästexamen inför domkapitlet. På måndag träder de i tjänst som präster i församlingar i stiftet. En viktig uppgift för biskopen är att viga präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Detta blir biskop Pers sista vigning innan pensioneringen. Den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, får Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veresför tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen i domkyrkan avlägger kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. De ny nyvigda

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48 | Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om Ingmar Bergman på Göteborg Film Festival15.12.2017 08:53 | Pressmeddelande

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” på Göteborg Film Festival 2018. Tisdag den 30 januari 2018 förvandlas Göteborg Film Festival till en bokklubb. Då presenterar biskop em Caroline Krook sin bok "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” och VD:n för Stiftelsen Ingmar Bergman Jan Holmberg sin bok "Författaren Ingmar Bergman”. Ingmar Bergman 100 år är ett av filmfestivalens teman 2018. Nästa år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det kommer att uppmärksammas världen över. Självfallet uppmärksammas Ingemar Bergman också på Göteborg Film Festival 2018, Ingmar Bergman 100 år blir ett av filmfestivalens tematiska fokus. Ingmar Bergman var Göteborg Film Festivals hedersordförande fram till sin död 2007. Han spelade en aktiv roll i festivalen och inte minst i skapandet av festivalens internationella debuttävling, The Ingmar Bergman Competition. 

Biskop Per: Vi innesluter synagogan i våra förböner10.12.2017 14:51 | Pressmeddelande

Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort ett uttalande till stöd för Göteborgs judiska invånare. Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort följande uttalade: Med stor bestörtning har jag hört om attacken mot synagogan i Göteborg igår kväll. Ett sådant uttryck för antisemitiskt hat och våld riktat mot våra judiska trossyskon är avskyvärt och fullständigt oacceptabelt. Det är obegripligt och skrämmande att det sker i Göteborg. Idag har vi inneslutit synagogan, den judiska församlingen och alla judiska invånare i våra förböner. Vi vill stå vid er sida och försvara er rätt till trygghet, tro och identitet i er och allas vår stad. Dialog och respekt, inte hat och våld, är signum för sann mänsklighet. Per Eckerdal Biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och

Tystnadens Sverige - Föreläsning om dövas situation17.11.2017 07:34 | Pressmeddelande

Döva har genom historien utsatts för förtryck pga hörselnormen. Men vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? Känn till historien och förhindra upprepning av samma misstag! Välkommen till en föreläsning som ger dig en kulturell och språkhistorisk aha-upplevelse den 21 november. Föreläsningen kommer att taltolkas. Gäst: Isabel Engwall Tid: Tisdag 21 november kl 10.00 Plats: Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1, Göteborg Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift - Teckenspråkig verksamhet Kontakt: Emma Jacobsson, präst - teckenspråkiga verksamheten, 073-773 88 54 En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedska

Hållbar värld för alla - 19 november15.11.2017 08:12 | Pressmeddelande

Som inledning på Kyrkornas globala vecka bjuder Svenska kyrkan till en temaeftermiddag i Göteborgs domkyrka på temat "En hållbar värld för alla" med föredrag av bl a Stefan Edman, författare och biolog, och Per Håkansson, teolog. Kyrkornas globala vecka pågår 19-26 november 2017. Världen har blivit bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Jordens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Under kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor, församlingar och organisationer globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Själva veckan äger rum i november och genomförs över hela landet. Avsikten är att sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av de globala målen, hur dessa mål berör oss alla och hur vi alla kan göra något för att uppnå en 

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga13.11.2017 15:47 | Pressmeddelande

Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia and Svenska kyrkan i Göteborgs stift bjuder in till en presskonferens den 16 november 2017 i Göteborg för att presentera de senaste rönen från Caritas Europas rapport om ungdomsfattigdom i Europa och för att tala om vikten av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter för att komma till rätta med situationen. Presskonferensen äger rum kl. 09.30 i Världskulturmuseets Hörsal och har följande talare: Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Jorge Nuño Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa Heather Roy, generalsekreterare för Eurodiaconia Biskop Per Eckerdal, Svenska kyrkan i Göteborgs stift De rön som ska presenteras är hämtade från undersökningar som Caritas nyligen har genomfört i 17 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Panellisterna kommer

Susanne Rappmann vald till biskop i Göteborgs stift8.11.2017 12:59 | Pressmeddelande

Susanne Rappmann vald till biskop i Göteborgs stift. Hon blir därmed den första kvinnan som blir biskop i stiftet. Susanne Rappmann valdes idag till biskop i Göteborgs stift. Hon blir därmed den 24 biskopen i stiftet sedan 1665 och den första kvinnan som blir biskop i Göteborgs stift. Susanne tituleras nu biskop electa, vald biskop, fram till den 4 mars 2018 då hon vigs till biskop i Uppsala domkyrka. Då efterträder hon biskop Per Eckerdal som går i pension. Susanne fick 68,8 % av rösterna. När det preliminära valresultatet är sammanställt står det klar att Susanne Rappmann blir Göteborgs stift 24:e biskop sedan 1665. Susanne valdes med siffrorna 68,8 % mot Erik Johanssons 29,6 %, 773 mot 332 röster. 18 röster var ogiltiga. Första prästvigningen med kvinnor Susanne Rappmann är född 1965 i Skåne och är nu bosatt i Lindome. Hon prästvigdes 1992 för Göteborgs stift i den första ordinarie prästvigningen då kvinnor vigdes till präster i Göteborgs domkyrka av biskopen i Göteborg. Om Susanne

Upprop: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?”7.11.2017 08:16 | Pressmeddelande

Upprop till medlemmar i Svenska kyrkan. Öppna ditt hem: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?” (Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon) Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift, och Eva Glemme, stiftsadjunkt för migrationsfrågor, går idag ut till medlemmar i Svenska kyrkan med uppropet: ”Har du plats för en tonåring på din soffa en tid?”. Det handlar om att öppna sitt hem för ensamkommande ungdomar som behöver någonstans att sova. Upprop Det finns i vårt stift många ensamkommande ungdomar som varit i Sverige i c:a två år men nu fyllt 18 och då har inte längre kommunen ansvar för att ge dem ett boende. De behöver någonstans att sova. Vi hoppas att det ska finnas många som kan öppna sina hem för dessa ungdomar så att de inte måste flytta till stora asylboenden för vuxna. Deras önskan är att få bo kvar på den ort där de bott sedan de kom till Sverige. Att kunna gå kvar i sin skola, ha sina kompisar, idrottsföreningar och andra nätverk. Att i en otrygg situation få ha kvar saker som sk

Biskopsvalet avgörs den 8 november6.11.2017 07:22 | Pressmeddelande

Susanne Rappmann och Erik Johansson är de två kandidater som det slutliga valet står mellan. Det 8 november avgörs det vem av dem som blir nästa biskop i Göteborgs stift. Onsdagen den 8 november avgörs biskopsvalet i Göteborgs stift. Då står det klart vem av Susanne Rappmann och Erik Johansson som valts som ny biskop i Göteborgs stift. De 1.252 röstberättigade samlas på 17 platser för att rösta. Vid 13-tiden samma dag presenteras det preliminära valresultatet. Eftersom ingen av de sju ursprungliga kandidaterna fick mer än 50 % av rösterna den 18 oktober går biskopsvalet till en andra och avgörande valomgång den 8 november. Då står valet mellan de två kandidater som fick flest röster i första valomgången, Susanne Rappmann som fick 36,9 % och Erik Johansson som fick 21 % av rösterna. De båda slutkandidaterna presenterar sig på Göteborgs stifts webbplats både skriftligen och muntligen. https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/biskopsval-i---resultat Resultatet av det det avgörande val

Susanne Rappmann och Erik Johansson vidare i biskopsvalet18.10.2017 12:59 | Pressmeddelande

Susanne Rappmann och Erik Johansson är de två kandidater som går vidare till andra valomgången i biskopsvalet i Göteborgs stift. Susanne Rappmann fick 36,9 % och Erik Johansson 21,0 % av rösterna då de röstande samlades till val. I och med att ingen av de sju kandidaterna fick mer en 50 % av rösterna avgörs biskopsvalet den onsdagen 8 november 2017. Processen att välja en ny biskop är lång. I Göteborgs stift började det med en öppen förslagslåda under våren 2017 där stiftsbor kunde skicka in sina förslag. I augusti samma år var alla ca 1250 röstberättigade kallade till nomineringsval där de röstade fram 7 kandidater. Dessa kandidater presenterade sig på webben och utfrågades vid en offentlig hearing i Göteborgs domkyrka den 11 oktober 2017. Den 18 oktober var de dags för valomgång I i biskopsvalet. För att redan i första valomgången ha en biskop electa/electus krävdes att en utav kandidaterna fick mer än 50 % av rösterna. Eftersom ingen kandidat fick egen majoritet går de två med flest

Biskopsvalet närmar sig avgörandet13.10.2017 12:47 | Pressmeddelande

Biskopskandidaterna Susanne Rappmann, Jonas Eek, Erik Johansson, Esbjörn Särdquist, Cristina Grenholm, Maria Klasson Sundin och Sven Hillert inför utfrågningen i biskopsvalet. (Foto: Torgny Lindén) Nu har kandidaterna i biskopsvalet presenterats i text och bild. Utfrågningen i onsdags filmades och nu kan alla, såväl intresserade som röstberättigade, bilda sig en egen uppfattning om kandidaterna. Onsdagen den 18 oktober sker biskopsvalet. Om en kandidat får mer än 50 % av rösterna är biskopsvalet avgjort. Om ingen får majoritet går de två med flest röster vidare till slutligt val 8 november. Filmer från utfrågningen Onsdagen den 11 oktober hölls utfrågning med de sju biskopskandidaterna i Göteborg. Inför en välfylld domkyrka utfrågades kandidaterna i 30 minuter var. Utfrågare var professor Ola Sigurdson och kommunikatör Eva Staxäng. Utfrågningen direktsändes via webben och följdes av många församlade i församlingarna runt om i stiftet. Nu finns de enskilda utfrågningarna att ses på webb

Kyrkovalet färdigräknat - 18,5 % röstade i Göteborgs stift10.10.2017 16:24 | Pressmeddelande

Valdeltagandet i kyrkovalet i Göteborgs stift ökade med 6 %-enheter jämfört med förra kyrkovalet. En anledning till ökningen är det mycket populära röstmottagningsstället i köpcentret Nordstan i Göteborg. (Foto: Magnus Aronsson/Ikon) Svenska kyrkan går till val på tre nivåer; lokalt till kyrkofullmäktige, regionalt till stiftsfullmäktige och nationellt till kyrkomöte. När alla rösterna var räknade inklusive förtidsröster från bland annat Nordstan i Göteborg landade valdeltagande för Göteborgs stift på 18,5 %. De är en ökning med 6 %-enheter jämfört med förra kyrkovalet. Det lokala valet till kyrkofullmäktige var färdigräknat och mandatberäknat i slutet av förra veckan. Idag var också stiftsfullmäktigevalet mandatberäknat. Inom kort kommer även valet till Kyrkomötet att vara mandatberäknat. Därmed kommer de som valts in att få besked om det förtroendeuppdrag som anförtrotts dem genom kyrkovalet. I Göteborgs stift ökade valdeltagandet från det preliminära 17,1 % till det slutgiltiga 18,5

Hearing med biskopskandidaterna 11 oktober9.10.2017 07:34 | Pressmeddelande

Under hela hösten pågår biskopsvalet i Göteborgs stift. Vid nomineringsvalet i augusti utsågs de kandidater som de röstberättigade har att välja mellan. Dessa kandidater, 7 till antalet, kommer till Göteborg för att delta i en utfrågning. Därefter genomförs valet då en kandidat till slut blir vald biskop för att sedan vigas till biskop i Göteborgs stift vid en gudstjänst i Uppsala domkyrka. Onsdagen den 11 oktober kommer de sju kandidaterna i biskopsvalet i Göteborgs stift till domkyrkan i Göteborg för att delta i en utfrågning, en sk biskopshearing. De kommer att få 30 minuter var då de blir utfrågade av en teolog och en kommunikatör; Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, och Eva Staxäng, programansvarig vid Jonsereds herrgård. Redan för några veckor sedan fick kandidaterna presenteras sig skriftligt på Göteborgs stifts webbplats. När hearingen är genomförd återstår det en vecka tills dess själva valet genomförs, den 18 oktober. Den som får mer än 50 % av röste

Musikalen Luthers ungar i Göteborgs domkyrka 30 september28.9.2017 07:02 | Pressmeddelande

Musikalen Luthers ungar med Härlanda Diskantkör och Härlanda Barnkör uppförs i domkyrkan i Göteborg 30 september. Med anledning av att Bokmässans tema Bildning har sina rötter i reformationen ges musikalen Luthers ungar i Göteborgs domkyrka. Den framförs av Härlanda Diskantkör och Härlanda Barnkör II under ledning av Birgitta Mannerström-Molin. Medverkar gör också solister, skådespelare, dansare och musiker. Musikalen utspelar sig år 1539 i Wittenberg, en alldeles vanlig dag tillsammans med Martin Luther, Katharina och deras fem barn. Med sånger som Åsknatten, Nunnan i tunnan, Soli Deo Gloria, gyckelspel om avlatsbrev och utbildning för alla, barnens påhittade lek ”Bannbulla” och samtal kring bordet berättas händelser ur Luthers liv och reformationshistorien. Musikalen kommer sedan urpremiären (29/10 2016 i Immanuelskyrkan i Stockholm) att ha framförts minst 114 gånger innan årets slut, på 104 olika platser, en del av dem utomlands. Luthers ungar håller detta på att bli Sveriges mest s

Manifestationer för människovärdet27.9.2017 07:10 | Pressmeddelande

Manifestationen Ord för motstånd och medmänsklighet hålls den 30 september på domkyrkoplanen. (Foto: Torgny Lindén) Med anledning av att nazister getts tillåtelse att demonstrera i Göteborg i samband med Bokmässan arrangerar kyrkor och församlingar i Göteborg manifestationer och gudstjänster för att lyfta människans okränkbara och lika värde. Ord för motstånd och medmänsklighet hålls på Domkyrkoplanen och biskop Per Eckerdal medverkar i en förbönsgudstjänst för en öppen stad i Tyska Christinae kyrka. När frågan om Nya Tiders medverkan i Bokmässan diskuterades i våras uttalade sig biskop Per Eckerdal om Svenska kyrkans engagemang för människans okränkbara och lika värde. - Vi bedömer att det har stor betydelse att stå upp för och ge röst åt människovärde och medmänsklighet i det debattforum Bokmässan är, säger biskop Per Eckerdal. När människovärdet undergrävs eller hotas kommer Svenska kyrkan att vara än mer engagerad i den debatten, i våra seminarier och på vår scen. Vårt ärende samma

 • 1
 • 2
 • 3
 • Sista
 • >>

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

 • Göteborgs stift
 • Lilla Bommen 1
 • 411 04 Göteborg