Grafiska Företagen
Grafiska Företagen

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.

 

Pressmeddelanden
55
Meny

Nya kollektivavtal klara för grafisk industri - 6,5 procent på tre år31.3.2017 12:17:00 CEST | Pressmeddelande

Efter en intensiv förhandlingsperiod har Grafiska Företagen idag tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen löper på tre år med ett samlat avtalsvärde på 6,5 procent. Därmed är Grafiska Företagens samtliga kollektivavtal klara, d v s Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet. Så här kommenterar Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis förhandlingarna: - Vi hade ambitionen att växla ned kostnadstakten mer än vad som skett eftersom vi legat för högt under en lång rad av år. Nu nådde vi inte ända fram, men vi är nöjda med att det blev ett treårsavtal, det är bra för Sverige, industrin och vår bransch. Det är positivt för företagen att få förutsägbarhet tre år framåt vilket skapar förutsättningar att göra de effektiviseringar som behövs för att klara kostnadsläget. Vi har också fått igenom förbättringar i avtalen bl a avseende arbetstid. De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2017 och löper ut den 31 mars 2020. För mer i

Grafiska Företagen säger ja till Opo:s förslag27.3.2017 17:05:00 CEST | Pressmeddelande

Avtalsrörelsen har gått in i sin slutfas och igår den 26 mars överlämnade de opartiska ordförandena, Opo, ett förslag till Grafiska Företagen och de övriga parterna inom industrin. Opo föreslår en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde på 5,9 procent. Parterna har haft ett dygn på sig att ta ställning och Grafiska Företagen har idag beslutat säga ja till förslaget. - Vår bedömning är att ett treårsavtal är mycket värt för våra medlemsföretag, därför har vi svarat ja idag även om vi tycker att nivån är för hög. Ett långt avtal skapar förutsägbarhet och tydliga spelregler, vilket har ett värde i sig, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska Företagen. Nu inväntar vi nästa steg och ser fram emot att ha nya avtal klara den 31 mars. Grafiska Företagen är en av parterna i Industriavtalet och de kollektivavtal som omförhandlas är Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet med GS-facket och Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer. För mer information kontakta: Ra

Grafiska Företagen presenterar ny rapport: ”Dyr rekrytering skadar grafisk industri”9.2.2017 12:41:00 CET | Pressmeddelande

Rapporten presenterades på Grafiska Framtidsdialogen den 8 februari 2017, på Sign&Print Scandinavia i Kistamässan. Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin. När utbildningssystemet inte kan förse branschen med rätt kompetens så leder det till att företagen själva måste utbilda sina medarbetare, vilket i snitt kostar ca 500 000 kr per rekrytering. Det är mycket kostsamt för företagen och inte heller samhällsekonomiskt lönsamt. På Grafiska Framtidsdialogen diskuterades bl.a. hur bristerna ska kunna rättas till.

Grafiska Företagens avtalsyrkanden till GS-facket: Måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen21.12.2016 08:44:00 CET | Pressmeddelande

Grafiska Företagen har idag utbytt avtalsyrkanden med sin motpart GS-facket. Yrkandena avser Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet. Därmed är förhandlingarna i 2017 års avtalsrörelse igång. Avtalen ska vara klara den sista mars 2017. De avtalsyrkanden som överlämnats idag tar sin utgångspunkt i företagens konkurrenskraft. Grafiska Företagen vill ha måttliga löneökningar och moderniseringar av avtalen. - Den globala konjunkturen är på väg att mattas av och vi ser en allt oroligare omvärld. Återhållsamma löneökningar är nödvändiga för att bibehålla konkurrenskraften, inte minst i den grafiska industrin som redan är hårt pressad. Priser sätts idag globalt även om man har sin huvudsakliga marknad i Sverige. Jag hoppas att vi tillsammans med vår motpart kan ta ytterligare steg mot följsam arbetstid i avtalsförhandlingarna. Det skulle betyda mycket för att trygga jobben, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis. Bildtext: Från vänster, Ravindra Parasnis, vd, Grafiska Företagen, Eva

Ny identitet markerar ett mer affärsnära Grafiska Företagen31.10.2016 09:26:00 CET | Pressmeddelande

Idag lanserar Grafiska Företagen en ny grafisk profil. Profilen är det yttre tecknet på en ny inriktning mot ett modernare mer affärsnära förbund. Nyligen lanserades förbundets webbplats, grafiska.se, i ny version, vilket är startskottet för den nya identiteten. – Sajten och identiteten är en konsekvens av den förändringsresa vi nu gör. Vi vill vara ett företagsnära förbund som jobbar sida vid sida med sina medlemmar. Genom att lägga oss närmre dem i tonalitet och visuellt språk vill vi klargöra vår ambition att bidra till deras affärsmässiga utveckling på flera olika sätt, säger Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef på Grafiska Företagen. De största förändringarna i identiteten gäller färger, typsnitt och bildspråk. Ett tydligt tecken på avsändarens förankring i grafisk verksamhet märks i ett medvetet färgval. Svart och vitt är taget ur Grafiska Företagens logotyp och kopplar till trycksvärtan. Röd och turkos är moderna accentfärger. Den bruna kartongfärgen som bl.a. används

Grafiska Företagens nya vision sätter fokus på affärsnytta och kunskapsdelning31.10.2016 08:44:00 CET | Nyheter

Grafiska Företagen har en ny vision som ska ta förbundet och medlemsföretagen in i framtiden. Visionen utgör grunden för en ny strategisk inriktning där affärsnytta och kunskapsdelning står i fokus. Visionen är framtagen av styrelsen och lyder: ”Grafisk industri utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen ska inspirera till nytänkande, företagsamhet och skapa arbetsfred” Ravindra Parasnis, vd i Grafiska Företagen, förklarar hur visionen ska ”läsas”: – Orden ”utvecklar, förpackar och distribuerar budskap” är en inkluderande och bred beskrivning av vad branschen ska vara. I denna beskrivning ryms både analogt och digitalt framställande av budskap. Beskrivningen fungerar lika bra om man trycker en årsredovisning eller gör en förpackning som visualiserar vad den innehåller. Det är en vision med utvecklingspotential och som hela branschen kan samlas kring.

Grafiska Företagen kommenterar industrifackens avtalsutspel: "Besvärande höga krav när tillväxten globalt mattas av"28.10.2016 12:39:00 CEST | Pressmeddelande

Idag lade facken inom industrin fram sina krav inför avtalsförhandlingarna 2017. Kraven är i korthet; löneökningar med 2,8 procent med en lägsta löneökning om 460 kr, fortsatt avsättning till deltidspension/flexpension och en avtalsperiod om 1 år. Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis säger i en kommentar att det är mycket besvärande att facken kräver samma löneökningar som i fjol trots att det finns många tecken på en avmattning i den globala tillväxten. Så här kommenterar förhandlingschefen Eva Glückman utspelet: - Det är svensk konkurrenskraft som parterna ska ta hänsyn till när det s.k. märket tas fram. Det tycker också facken inom industrin, vilket är bra, men det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken själva att det, trots konjunkturuppgången i svensk ekonomi, kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på två procent. - Vi tycker också att 2,8 procent är för högt. Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt sv

Arbetsgivare och fack i stor gemensam informationskampanj – vill locka ungdomar till grafisk industri20.10.2016 09:38:00 CEST | Pressmeddelande

Idag lanseras den mellan Grafiska Företagen och GS-facket gemensamma informationskampanjen GRAFX, med syfte att locka ungdomar till utbildning och arbete inom den grafiska industrin. Stora förändringar och anpassning till en digitaliserad värld har påverkat branschen och behovet av yrkeskunnig arbetskraft tilltar. Kampanjen rullas idag ut på flera plattformar däribland en ny interaktiv webbsida, rikstäckande digital annonskampanj samt aktiviteter i sociala medier. Så här säger Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis i en kommentar: - Att rekrytera unga människor till den grafiska industrin har varit svårt. Detta beror främst på att unga människor idag har liten kunskap om bredden som finns på marknaden. Med den här kampanjen vill vi ändra på det och visa vilken framtidsbransch grafisk industri är. Svårigheten att rekrytera har framkommit i en undersökning som genomförts i de 450 medlemsföretag som ingår i Grafiska Företagen. Detta är upptakten till den omfattande informationskampanj

Etiketten – viktig i din kommunikation12.10.2016 16:22:00 CEST | Pressmeddelande

Etiketten kommer ibland i sista hand när ett företag utvecklar en ny produkt. Det är smartare – och billigare – att ha med etiketten tidigt i produktutvecklingen. Nu finns en uppdaterad version av handboken ”Etiketten i fokus”. I den nu uppdaterade handboken ”Etiketten i fokus” finns tips på vad kunder och tryckeriets kontaktperson bör tänka på när man diskuterar en etikettproduktion. Det viktigaste är att tryckeriet på ett tidigt stadium får veta hur en etikett ska användas. Det handlar om allt från vilken yta den ska sitta på, i vilken miljö den ska appliceras och vad den ska tåla. Handboken är framtagen av Etikettgruppen och Nordemballage. Etikettgruppen är en branschförening inom Grafiska Företagen som företräder företag som tillverkar och säljer etiketter i Sverige. Beställ etiketthandboken på: boken.packnews.se.

Standardisering av etiketter för enklare beställningar och jämlik konkurrens5.10.2016 14:30:00 CEST | Pressmeddelande

Standarder skapar enhetliga och transparenta rutiner som de flesta kan enas kring inom många branscher. ISO:s nya internationella tekniska specifikation för självhäftande etiketter underlättar för både beställare och leverantörer, med enklare beställningar och jämlik konkurrens som några av resultaten. En ny internationell teknisk specifikation för beställning och produktion av självhäftande etiketter har nyligen lanserats. En anledning till att den tagits fram är att många beställare inte känner till vilken information leverantörerna behöver för att kunna leverera etiketter i rätt material för tänkt användning. Det kan till exempel vara olika typer av etikettmaterial, lim-, kyl- och värmefaktorer som spelar in i valet av etikett för en given tillämpning. Specifikationen leder även till minskade kostnader genom att risken för felbeställningar och reklamationer bland de som levererar och beställer etiketter minskas. Några av de företag som varit med och tagit fram specifikationen är Eri

GYFs uppsatspris på 15.000 kr till Christer Florén och Mikael Morén20.9.2016 15:23:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens uppsatspris på 15.000 kronor vardera till Christer Florén och Mikael Morén. Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 22 september kl. 16.30 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta. Juryns motivering lyder: ”Christer Florén och Mikael Morén visar i sin uppsats ”Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld” att för att skapa ett starkt varumärke krävs en tydlig grafisk identitet. I deras studie framkommer att många små företag inte anser att den grafiska identiteten har hög prioritet men undersökningen bland deras kunder visar tvärtom - att företag med en konsekvent grafisk identitet har större sannolikhet att bli anlitade. Uppsatsen åskådliggör hur viktigt en genomtänkt grafisk

​GYFs formgivningspris på 50.000 kr till Lars Fuhre20.9.2016 15:18:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens formgivningspris på 50.000 kronor till Lars Fuhre. Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 22 september kl. 16.30 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta. Juryns motivering lyder: ”Som grafisk formgivare är Lars Fuhre klassisk men också samtida. Som lektor, uppmuntrande, krävande och vägvisande. Som typografisk konstnär, provocerande och uppviglande. Som art director, kommersiell och respektfull. Dessa egenskaper gör Lars Fuhre till en mycket värdig mottagare av formgivningspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande”. Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisni

GYFs utbildningspris på 50.000 kr till Tommy Nilsson20.9.2016 15:17:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens utbildningspris på 50.000 kronor till Tommy Nilsson. Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 22 september kl. 16.30 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta. Juryns motivering lyder: ”Tommy Nilsson tilldelas GYFs lärarpris för sitt decennielånga fokuserade engagemang i den grafiska utbildningen på Brobygrafiska i Sunne. Utbildningen är i första hand riktad mot förpackningssidan i branschen och Tommy Nilsson har som exceptionellt engagerad lärare hjälpt många studenter genom utbildningen i formgivning, förberedelse för tryck och tryck. Tommy Nilsson är läraren som tagit det extra varvet för att hjälpa enskilda studenter till en speciell praktik eller att lösa en svår uppgift. Tommy Nilsson är

GYFs branschpris på 100.000 kr till Ola Karlsson20.9.2016 15:16:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100.000 kronor till Ola Karlsson. Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 22 september kl. 16.30 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta. Juryns motivering lyder: ”Ola Karlsson har under lång tid brunnit för att pedagogiskt förklara teknikskiften och skeenden och deras påverkan på affärslogiken i den grafiska branschens värdekedja. Ola Karlsson startade Branschkoll med idén om att hjälpa beslutsfattare att hålla sig uppdaterade utan att behöva spendera för mycket tid på egen omvärldsbevakning. Genom sitt arbete har han ökat förståelsen och insikten om branschens nödvändiga strukturomvandling och vilka nya kompetensbehov det medför. Ola Karlssons insatser stämmer mycket tydligt
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra drygt 400 medlemsföretag med ca 12 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället.

Den grafiska industrin som omsätter ca 38 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande för ökad konkurrenskraft.