Hyresgästföreningen Region Mitt
Hyresgästföreningen Region Mitt

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

  • Hyresgästföreningen Region Mitt

Uttalande av Hyresgästföreningen i Örebro-Lekebergs årsmöte.27.3.2023 12:50:55 CEST | Pressmeddelande

Hyresförhandlingarna under vintern har präglats av mycket höga krav på hyreshöjningar från fastighetsägarna. De förhandlingar som nu är klara har blivit på en något lägre nivå men många bostadsföretag har signalerat att hyresgästerna har anledning att räkna med höga krav även kommande år. Många hyresgäster klarar inte högre hyror och det beror på att de flesta som har låga inkomster bor just i hyreslägenheter. Samtidigt ser vi att fastighetsägarna under många år gjort mycket stora vinster. Bostadsbrist och låga räntor är några förklaringar till att fastighetsägarna har haft ”lysande tider”. I dessa tider av ekonomisk kris är det direkt stötande att ägarna (Örebro kommun) fortfarande ställer ett vinstkrav om 95 miljoner kronor på ÖBO. Detta för att kunna ta en utdelning om 35 miljoner till kommunen. Detta medan hyresgäster pressas och får betala ökande kostnader på hyror, el, mat, drivmedel, räntor m.m. I det här läget borde det vara självklart att Örebro kommun inte ställer krav på att

Förhandlingarna med Katrineholms Fastighets AB om hyrorna för 2023 är nu klara.17.2.2023 14:30:00 CET | Pressmeddelande

Efter 5 förhandlingstillfällen och huvudsakligen diskussioner kring den nya trepartsöverenskommelsen hänsköt Katrineholms Fastighets AB årets hyresförhandling till Hyresmarknadskommittén den 21 december 2022 för prövning av tvisten. Efter att parterna valt att återuppta den lokala förhandlingen har de nu träffat en förhandlingsöverenskommelse om hyrorna för 2023. Överenskommelsen innebär en hyresjustering om i snitt 4,5%. Likt tidigare år sker hyresjusteringen genom kr/kvm och år för Katrineholms Fastighets ABs lägenheter. De hyresgäster som ej har värme inkluderat i hyran får en lägre hyresjustering än övriga hyresgäster. Bolaget yrkade hyresjusteringen från den 1 januari 2023, de nya hyrorna justeras i stället från och med den 1 mars 2023. - Under de förutsättningar som råder är det bra att vi till slut kunde komma överens utan full retroaktivitet. Det är dock klart att parterna behöver göra ett arbete lokalt kring förutsättningarna för förhandlingarna så att vi undviker försening nä

Hyrorna klara i Ludvikahem!16.2.2023 16:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter utdragna hyresförhandlingar har Ludvikahem och Hyresgästföreningen i Ludvika kommit överens om hyreshöjningen för 2023. Hyran höjs med 4,4 procent från och med den 1 april 2023. Normalt justeringsdatum är den 1 januari vilket innebär att hyreshöjningen beräknad på årshyra blir 3,3 %. - Det har tagit sin tid men det blev bra till slut – åtminstone om man ser till förutsättningarna, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Tittar man på höjningen på årsbasis, 3,3 %, så är det en av de lägre höjningarna i år i närområdet. Sedan är det naturligt skönt för hyresgästerna att slippa höjning under de tuffa månaderna från januari till mars. Baksidan är naturligtvis att det blir en högre höjning av nivån framöver – 4,4 %. Förutsättningarna inför förhandlingarna i år har har varit minst sagt besvärliga. Höjningar på fjärrvärme tillsammans med hög inflation och räntehöjningar gör att det finns ett behov av höjda hyror. Samtidigt är även hyresgästernas ekonomi pressad av de k

Hyrorna höjs med 4,4 % i Norabostäder15.2.2023 15:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter sedvanliga hyresförhandlingar har Norabostäder och Hyresgästföreningen i Nora kommit överens om hyreshöjningen för 2023. Hyran höjs med 4,4 procent det ordinarie justeringsdatumet 1 april 2023 för de allra flesta lägenheterna. Kallhyra får en procentenhet lägre, 3,4 %, och nyproduktion med höga ingångshyror får antingen 3,4 % eller 3,9 % beroende på hur hög den ingående hyresnivån är. Snitthöjningen blir 4,3 %. - Det är egentligen en för hög hyreshöjning för hyresgästerna sett utifrån deras ekonomi men det är också en för låg hyreshöjning sett utifrån Norabostäders förutsättningar. Det sammanfattar nog ganska bra både förutsättningarna inför årets förhandling och de utmaningarna som kvarstår framöver, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Hyresgästernas pengar räcker helt enkelt inte riktigt till för de behov som företagen upplever att de har. Vi måste därmed kompromissa om hyreshöjningen och Norabostäder måste sedan i sin tur prioritera när det gäller underhå

Hyrorna klara med KumlaBostäder8.2.2023 12:30:00 CET | Pressmeddelande

Efter utdragna förhandlingar har KumlaBostäder och Hyresgästföreningen kommit överens om hyreshöjningen för 2023. Hyran höjs med 4,75 procent från och med den 1 mars 2023 för de allra flesta lägenheterna. Kallhyra och nyproduktion med höga ingångshyror får en procentenhet lägre, det vill säga 3,75 %. %. - Det har varit ett speciellt år i år med mycket osäkerhet och det är också därför det har tagit lång tid. Vi har också velat lösa det lokalt utan att stranda förhandlingen och har efter förutsättningarna haft bra diskussioner, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. - Bra med uppgörelsen är att höjningen gäller från 1 mars så att det därmed inte blir något retroaktivt och inte heller någon hyreshöjning under januari och februari som kanske är de månader som är tuffast under året. Sedan är det bra att vi hanterar kallhyra separat och också börjar ta tag i de högsta nyproduktionshyrorna, fortsätter Jonas Gabrielsson. Förutsättningarna inför förhandlingarna i år har har

Hyresgästföreningen anordnar boinflytandekonferens i Borlänge7.2.2023 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Imorgon onsdag den 8 februari anordnar Hyresgästföreningen region Mitt en boinflytandekonferens på Quality Hotel Galaxen i Borlänge. Inbjudna är de bostadsföretag i Dalarna som har ett boinflytandeavtal tecknat tillsammans med föreningen. - Syftet med konferensen är att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla inflytande och delaktighet för bostadsföretagens hyresgäster, säger Åsa Billvik Folkrörelseutvecklare på Hyresgästföreningen. Det här kommer att ge oss en gemensam grund att stå på i vårt fortsatta inflytandearbete. Konferensen äger rum på Quality Hotel Galaxen i Borlänge, onsdagen den 8 februari mellan klockan 9.30-14.30. Mer information: Åsa Billvik Folkrörelseutvecklare Hyresgästföreningen region Mitt tel: 010-459 15 62

Besked om hyreshöjning för allmännyttan i Lindesberg2.2.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyresförhandlingarna mellan Lindesbergs kommunala bostadsaktiebolag LIBO, företrädda av Fastighetsägarna Mittnord, och Hyresgästföreningen är nu klara. Förhandlingarna hänsköts i höstas till Hyresmarknadskommittén (HMK) som hanterar ärenden där allmännyttiga företag och Hyresgästföreningen inte kan komma överens lokalt. Efter en process med medling och strandning har det nu kommit ett besked från Hyresmarknadskommittén. Beskedet från HMK innebär att hyrorna hos LIBO höjs med 4,4 % från den 1 januari 2023. LIBO hade initialt begärt 10,76 % i hyreshöjning. När ärendet efter förhandling lämnades vidare till HMK i mitten av november stod Libo på 8,69 % mot Hyresgästföreningens 1,9%. - Viktigast är att det till slut blir en rimlig hyreshöjning för Libos hyresgäster även om den är högre än normalt, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Det har funnits en stor oro bland många hyresgäster men nivåer kring eller något över 4 % har vi ändå upplevt att det har funnits en accep

Hyrorna i Laxåhem klara26.1.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Nu är hyrorna i Laxåhem färdigförhandlade för 2023. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 4,5% från den 1 mars 2023. Efter en lång och utdragen förhandling mellan Laxåhem och Hyresgästföreningen där parterna länge stod långt ifrån varandra kunde man slutligen komma överens om en uppgörelse som innebär att hyran höjs med 4,5% men från 1 mars i stället för som brukligt den 1 januari. - Det har varit en ovanligt svår förhandling på grund av alla kostnadsökningar i samhället som självklart drabbar både hyresgäster och fastighetsbolag. Även om vi har full förståelse för att det är en större hyreshöjning än ett normalår känns det ändå bra att vi kunde komma fram till en kompromiss till slut, säger Dennis Holmberg, Förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. - Det var viktigt från vår sida att hyresgästerna inte skulle drabbas av en stor retroaktiv hyreshöjning och där måste jag säga att Laxåhem visat stor respekt genom att gå med på att den nya hyran gäller från 1 mars, avslutar Dennis. Kont

Halllbos hyreshöjning är klar19.1.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyresförhandlingarna mellan Hallsbergs kommunala bostadsstiftelse Hallbo, företrädda av Fastighetsägarna Mittnord, och Hyresgästföreningen är nu klara. Förhandlingarna hänsköts i höstas till Hyresmarknadskommittén (HMK) som hanterar ärenden där allmännyttiga företag och Hyresgästföreningen inte kan komma överens lokalt. Efter en process med medling och strandning har det nu kommit ett besked från Hyresmarknadskommittén. Beskedet, som fattats med hjälp av en oberoende ordförande, innebär att hyrorna hos Hallbo höjs med 4,5 % från den 1 januari 2023. Hallbo hade begärt 8,72 % i hyreshöjning. - Vi har tappat några tiondelar medan de har tappat flera hela procent. Resultatet innebär att det till slut blir en rimlig hyreshöjning för Hallbos hyresgäster även om den är högre än normalt, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Hallbos höga hyreskrav har inneburit att Hyresgästföreningen har fått ta emot många samtal från oroliga medlemmar och hyresgäster. Hallbos yrkande på 8

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

  • Hyresgästföreningen Region Mitt