IM

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

Vapen blir konst under livsviktig kväll på Fotografiska16.11.2021 12:35:00 CET | Pressmeddelande

Vad gör vi åt vapenvåldet och problemen som ligger bakom det? Och hur kan konst spela en roll i förändringsarbete? På fredag blir det Beväpnad konst på Fotografiska. Ett event där världens första kritor gjorda av förstörda vapen kommer att användas. Och ett event där de som drabbas hårdast av vapenvåldet kommer till tals. I samarbete med IM Individuell Människohjälp belyser kvällen det vapenvåld i Sverige som kostar alltför många människoliv. Roten till problemet är utanförskap, rasism och fattigdom – och inkludering är en del av lösningen. Skotske konstnären Frank To, som gjort kritorna av nedsmälta vapen, är på plats. Han har använt materialet Humanium Metal, en fredsmetall som biståndsorganisationen IM producerar av nedsmälta och beslagtagna illegala vapen. Artisten Mona Masrour kommer att uppträda. Den förortsfeministiska aktivisten och poeten Nattalie Ström Bunpuckdee gör en performance där hon skriver dikter med kritorna. Hon säger: "Vi som bor i socioekonomiskt utsatta områden h

Så här hanterar IM corona/covid-1926.3.2020 15:03:00 CET | Pressmeddelande

IM följer de råd och regler som gäller för respektive land i vår verksamhet. I Sverige är grundregeln att vi följer vad Folkhälsomyndigheten säger, i andra verksamhetsländer de regler som gäller där, samt råd från Världshälsoorganisationen WHO. Samtidigt gör vi som arbetsgivare vad vi kan för att upprätthålla möjligheterna till att bedriva verksamhet och ha kontinuerlig social kontakt mellan anställda. Vi ställer in så lite som möjligt. De som vill får jobba hemma Organisationens ledningsgrupp har dagliga avstämningar och kommunicerar med all personal på daglig basis. Vi öppnade tidigt upp för att jobba hemma för medarbetare i Sverige och i nuläget rekommenderar vi medarbetare i Stockholm att arbeta hemifrån. Vi har pausat vårt arbete med att värva nya IM-givare och medlemmar vid möten på gator och torg. Istället fokuserar vi de ansträngningarna på andra kommunikationskanaler, som sociala medier och digitala utskick. I vår verksamhet i Sverige har vi ställt in de flesta av våra fysiska

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en jämlik och medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. I vårt arbete utgår vi ifrån de mänskliga rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.