Kommerskollegium

Presstelefon08-690 49 00

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegium arbetar för frihandel och klara spelregler.

Kommerskollegium utreder kopplingarna mellan handel och social hållbarhet16.11.2016 09:30 | Pressmeddelande

I Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål konstateras att handel är en motor för ekonomisk utveckling och ett viktigt instrument för att uppnå samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Samtidigt är hållbar utveckling ett uttryckligt mål för handelspolitiken - handelspolitik används allt mer som verktyg för att främja konkreta hållbarhetsmål. Dessa samband belyses i en ny utredning från Kommerskollegium.

Prisfall påverkar Sveriges utrikeshandel21.9.2016 13:00 | Pressmeddelande

Sveriges totala export minskade med 0,7 procent under första halvåret jämfört med första halvåret 2015. Trots en volymmässig ökning av varuexporten på 3,7 procent blev det en värdemässig minskning av varuexporten med 1,1 procent. Varuimporten och tjänstehandeln utvecklades svagt jämfört med den starka tillväxten de senaste åren. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2016.

  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Kommerskollegium arbetar för frihandel och klara spelregler.