Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats utifrån en sammanvägning av Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Moderna flygplan utrustas för bästa sjukvård och arbetsmiljö. Samordning av hela Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap, att snabbt kunna flyga svårt sjuka till rätt sjukhus. Ambulanstransport med flygplan kan till exempel handla om en svårt brännskadad person, eller ett svårt sjukt nyfött barn som snabbt behöver transporteras till det specialistsjukhus som har bäst möjlighet att rädda liv.

Verksamhetsstart är planerad till andra halvan av 2021 för att vara i full drift under 2022. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ägs av Sveriges 21 regioner.

Pressmeddelanden
5
Meny

Svenskt Ambulansflyg ska utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten har utformats utifrån en sammanvägning av Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Moderna flygplan utrustas för bästa sjukvård och arbetsmiljö. Samordning av hela Sveriges ambulansflyg bidrar till att samtliga regioners sjukvård får en hög beredskap, att snabbt kunna flyga svårt sjuka till rätt sjukhus. Ambulanstransport med flygplan kan till exempel handla om en svårt brännskadad person, eller ett svårt sjukt nyfött barn som snabbt behöver transporteras till det specialistsjukhus som har bäst möjlighet att rädda liv.

Verksamhetsstart är planerad till andra halvan av 2021 för att vara i full drift under 2022. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) ägs av Sveriges 21 regioner.