LO

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.

LO saknar arbetsmarknadspolitik och välfärdssatsningar18.10.2022 11:29:34 CEST | Pressmeddelande

Det behövs tydligare satsningar på välfärden och arbetsmarknadspolitiken. Det säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar till dagens regeringsförklaring. – När svensk ekonomi är i en ekonomisk kris och varslen ökar är det oroväckande att det saknas tydliga arbetsmarknadspolitiska ambitioner för full sysselsättning. Det behövs mer arbetsmarknadspolitik och mer utbildning för att förbättra matchningen, säger Susanna Gideonsson.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

LO är en sammanslutning av fjorton svenska fackförbund. LO har till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska också verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.