Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet uppgift är bland annat att stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet uppgift är bland annat att stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.