Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Stiftets uppgift är att stödja de 55 församlingarna i vårt gemensamma uppdrag att vara kyrka här och nu. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Stiftets uppgift är att stödja de 55 församlingarna i vårt gemensamma uppdrag att vara kyrka här och nu. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.