Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Pressmeddelanden
57
Meny

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16 | Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

"En levande relation - bibeltankar om bön" ny bok av biskop Johan15.9.2017 11:34 | Nyheter

Under Kulturnatten i Lund den 16 september släpps biskop Johans bok om bön. Släppet sker på domkyrkoforum klockan 19.30 i samband med ett samtal mellan biskop Johan och biskop emerita Christina Odenberg. Efter samtalet finns möjlighet att köpa boken och få den signerad. Såhär säger biskop Johan om boken: ”Jag vill reflektera över vad det kan innebära att tänka på bön som kommunikation. I det sammanhanget vill jag fundera över böner som beskrivs i Bibeln, över olika bönetraditioner i vår kyrka, och även dela lite av min egen erfarenhet av bön. Jag hoppas att du vill följa med på upptäcktsfärd i bönens universum, med Bibelns händelser, en resa i tid och rum.” För mer information: Camilla Lindskog, pressekreterare 046-15 55 23 camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

​​Möt nomineringsgrupperna inför kyrkovalet7.9.2017 12:56 | Pressmeddelande

Media hälsas välkomna till Domkyrkoforum måndag 11 september klockan 10.00. Representanter för 12 av de 13 nomineringsgrupper som ställer upp i valet till stiftsfullmäktige presenterar sina valprogram och svarar på frågor. Vid pressträffen medverkar: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Kerstin Engle Borgerligt alternativ, Mats Hagelin Centerpartiet, Lars-Ivar Ericson Fria liberaler i Svenska kyrkan – FiSK, Per Johansson Frimodig kyrka, Magnus Nilsson Församlingsgemenskap i Lunds stift (Närvarar inte) Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Bo Herou Miljöpartister i Svenska kyrkan, Siv Bildtsén Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan - POSK, Joakim Persson Sverigedemokraterna, Daniel Engström Trygghetspartiet i Svenska kyrkan, Erling Hansen Vänstern i Svenska kyrkan, Tonnie Philipsson Öppen kyrka – en kyrka för alla, Anders Nihlgård Läs mer om nomineringsgrupperna på Lunds stifts valwebb. För mer information: Eirik Ski, 1:e stiftsjurist Telefon: 046-15 55 12E-post: eirik.ski@svenskakyrkan.s
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.