Majblommans Riksförbund

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Majblommans rapport 2022

Majblommans nya rapport om kollektivtrafik för barn visar att villkoren varierar. Alla har inte råd att ta bussen till träning eller kompisar. Barnrättsorganisationen efterlyser en nationell strategi för jämlika villkor.

  • Byline: Foto Majblomman
  • Copyright: Inga restriktioner
  • BILDER | PNG
  • Ladda ned
Majblommans rapport 2022

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner.