Örnsköldsviks Kommun

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

  • Örnsköldsviks Kommun
Pressmeddelanden
50
Meny

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik6.3.2018 17:35 | Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 mars. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se. Projekt för tillväxt genom digitalisering Örnsköldsviks kommun går samman med Sollefteå och Kramfors kommuner och näringslivsorganisationerna Företagarna, Handelskammaren, Örnsköldsviks Industrigrupp, Cesam och Höga Kusten Destination/Höga Kusten Turism i projektet ”Digitala steg för tillväxt”. Projektets mål är att öka små och medelstora företags medvetenhet om de möjligheter och hot som digitaliseringen innebär och att skapa strategier för att möta dem som kan stärka regionens tillväxt. Projektet pågår under åren 2018-2021 och Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera projektet med totalt 1 800 000 kronor kontant och 225 000 kronor i tid, förutsatt att projektet medfinansieras av Region Västernorrland och regionala strukturfonden enligt ansökan. Fortsatt satsning på cleantech Örnsköldsviks kommun fortsätter satsninge

Pressinbjudan: Nya platser för trygghet, vård och omsorg planeras i Sidensjö6.3.2018 07:58 | Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun presenterar investeringsplaner som syftar till att säkerställa funktionellt boende för äldre och omsorgsbehövande i Sidensjöområdet. Media hälsas välkomna att ta del av planerna Dag och tid: onsdag 7 mars, kl 14:00 - 14:30 ca Plats: Fyrklöverns vård- och omsorgsboende, Angermannus väg 4, Sidensjö Medverkande: representanter från kommunstyrelse, omsorgsnämnd och tjänstepersoner inom omsorg, fastigheter och bostäder.

Örnsköldsvik hyllar guldhjälten Fredrik Lindström26.2.2018 14:12 | Pressmeddelande

Fredrik Lindström från Bredbyn säkrade med en stark insats på slutsträckan svenskt guld i herrarnas skidskyttestafett i OS. Tillsammans med lagkamraterna Peppe Femling. Jesper Nelin och Sebastian Samuelsson skapade Fredrik Lindström också idrottshistoria genom att vinna Sveriges första guld i grenen. En prestation väl värd att fira. - En fantastisk insats av Fredrik och hans lagkamrater som Bredbyn, Örnsköldsvik och hela Sverige kan känna stolthet över. Vi bjuder nu in alla Örnsköldsviksbor att vara med och hylla vår OS-hjälte på Stora torget, säger Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande. Onsdag 28 februari, kl 18:00 hyllar Örnsköldsvik sin guldhjälte på Stora torget i Örnsköldsvik. Per Nylén, kommunstyrelsens vice ordförande och Anna Sundberg, kultur- och fritidsnämndens ordförande delar ut Hedersdiplom och stjärnask till Fredrik Lindström .

Pressinbjudan: Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Temakväll i Örnsköldsvik22.2.2018 07:32 | Pressmeddelande

Bygd och stad i balans – utopi eller verklighet? Bilderna av Norrland – vad säger de och hur påverkar de oss som lever här? Det är frågor som kommer att belysas och debatteras när Örnsköldsviks kommuns landsbygdsarbete Bygd och stad i balans, tillsammans med Leader Höga kusten och Världsklass Örnsköldsvik, bjuder in intressenter inom stads- och landsbygdsutveckling till en samtalskväll. Inbjudna för att ge sina respektive perspektiv på urbanisering och ruralisering är två namnkunniga personer med olika utgångslägen: Po Tidholm, journalist med landsbygdsfokus, och Lars Westin, professor vid centrum för regionalvetenskap. De kommer att inleda med varsin 30 minuters föreläsning, därefter följer mingel och fika samt ett efterföljande panelsamtal där åhörarna kommer att kunna lämna in frågor. Intressenter inbjudna till arrangemanget är: Bygdsam, Cesam, landsbygdsgruppen, bygderådet, partnerskapet för Världsklass Örnsköldsvik samt förtroendevalda inom Örnsköldsviks kommun. Media hälsas välko

Örnsköldsvik medverkar i samordnat stöd för unga brottsutsatta21.2.2018 08:56 | Pressmeddelande

Humanistiska nämnden i Örnsköldsvik tog vid sammanträdet den 20 februari del av en presentation av det länsövergripande samarbetet med Barnahus Västernorrland som Örnsköldsviks kommun ingår i från 2018. Barnahus är en myndighetsövergripande samverkan mellan kommun, polis, åklagare och landsting till stöd för barn och ungdomar 0-18 år, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även ärenden som rör unga förövare av sexuella brott. Barnahus grundtanke är att barnet inte ska behöva åka runt till olika instanser och berätta samma sak flera gånger. Lösningen är istället att samla berörda myndigheter, samordna förhör och andra insatser samt gemensamt planera för fortsatt skydd och stöd utifrån barnets behov, aktuell situation och det uppdrag respektive myndighet har. – Det känns bra att vi nu är igång med

Val av sträckning viktigt steg för Åsbergstunnelns förverkligande19.2.2018 13:14 | Pressmeddelande

- Det är positivt att Trafikverket nu har valt den sträckning vi har förordat, säger kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik Glenn Nordlund om Trafikverkets val av E4-sträckning genom Åsberget. Detta är ett viktigt och nödvändigt steg för att Åsbergstunneln ska få sin rättmätiga plats i den nationella planen för transportsystemet. Trafikverket meddelade idag att E4 Örnsköldsvik kommer att gå i den norra av de två föreslagna korridorerna. Det är det alternativ som leder bort mest trafik från centrum och därmed har större positiv inverkan på säkerhet, buller och luft. Det norra alternativet ger också större möjligheter till smidiga trafikplatser både norr och söder om tunneln och kopplingen till det lokala vägnätet i Örnsköldsvik blir mycket bra. E4-trafiken genom stadscentrum är ett påtagligt problem och hämmande för utvecklingen av Örnsköldsviks centrala delar där ambitionen är bland annat att fortsätta att möjliggöra bostadsbyggande. Förutom de miljömässiga problem trafiksituatione

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik6.2.2018 18:07 | Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 februari. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se. Positivt resultat på +79 miljoner kronor för Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviks kommuns resultat 2017 uppgår till +79 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år och förklaras av att intäkterna ökat snabbare än verksamhetskostnaderna. Det positiva resultatet innebär att lagens balanskrav för ekonomin infrias och att kommunen uppnår resultatmålet. Resultatet är något bättre än budgeterat, högre statsbidrag räcker för att täcka högre verksamhetskostnader. Totalt är nämndernas resultat nästan i nivå med budgeterat. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och humanistiska nämnden visar positiva resultat. Omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden visar på underskott jämfört med budget. - Med ett resultat bättre än budget och som uppfyller det ekonomiska resultatmålet som fullmäktige lagt fast vi

Örnsköldsviks kommun informerar med anledning av snöovädret1.2.2018 11:34 | Pressmeddelande

Snöovädret över länet väntas hålla i sig hela torsdagen och en fram till fredag eftermiddag. Så här påverkas verksamheter i Örnsköldsviks kommun i nuläget. Skolor, förskolor Skolorna i Örnsköldsviks kommun håller öppet för de elever som har möjlighet att ta sig dit om inget annat meddelats från skolan. Detta eftersom förutsättningarna kan skilja från plats till plats. I de fall delar av enheterna håller öppet för de barn och föräldrar som inte nåtts av besked eller kunnat ordna annan lösning sker informationen internt mellan enhet och berörda familjer. Följande grundskolor håller stängt: Banafjäl. Idbyn Sidensjöskolan Skorpedskolan Köpmanholmenskolan stänger efter lunch på grund av personalbrist Själevadskolan, åk 7-9 stänger efter lunch på grund av personalbrist. Följande förskolor håller stängt: Sidensjö förskola Skorpeds förskola Ny information om skolornas öppethållande under fredagen väntas klockan 14:00, idag torsdag. Information om skolbussar finns på Din Turs webbplats. Idrotts

Örnsköldsviks kulturhusförslag – ett centralt nav för möten, skapande och upplevelser31.1.2018 18:00 | Pressmeddelande

Den 31 januari presenterades de förslag som den fördjupade utredning och förprojektering av ett kulturhus i Örnsköldsvik kommit fram till. Utredningen visar på lokalbehov hos kommunala verksamheter, föreningsliv och näringsliv. Den tydliggör också att det behövs ett nav – en samlande punkt för kulturen och att det finns stora vinster och utvecklingsmöjligheter med att verka under samma tak. Med gamla busstationstomten i Örnsköldsvik som första alternativ till placering, föreslår utredningen ett centralt placerat hus med möjlighet att uppleva kultur och med möjlighet att själv skapa kultur. Där ska finnas konsertsal, större och mindre scenrum, konsthall, dans- musik- och dramarum, rum för bild, form och hantverk och vardagsrum att mötas och umgås i. Här ser utredningen en mängd aktörer såväl kommunala, ideella som kommersiella. – Vi har undersökt en mängd förslag på placering, däribland en ombyggnad av Sliperiet eller en tillbyggnad vid Fjällräven center. Utifrån det vi vet idag förorda

Rejält snöoväder drar in över Västernorrland31.1.2018 15:37 | Pressmeddelande

Ett omfattande snöoväder väntas dra in över länet under onsdagskvällen, med bland annat stora trafikstörningar att vänta. Under onsdag kväll 31 januari och torsdag 1 februari väntas stora snömängder i länet. Kraftiga vindar gör att det bildas drivor och snörök. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för Västernorrland och kusten verkar bli värst drabbat. Mest snö kommer under torsdag, ända upp till 60 centimeter, lokalt kan det bli ännu mer. Inställda eller försenade tåg, bussar och flyg är tänkbara konsekvenser av snöfallet. På Din Turs webbplats finns information om vad som gäller i kollektivtrafiken. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att inte ge sig på vägarna om det inte är nödvändigt. Örnsköldsviks kommun har förstärkt resurserna för att i möjligaste mån prioritera snöröjning längs kommunala vägar där skolbussar går samt större vägar som Modoleden, Domsjövägen, Arnäsvägen och Järvedsleden. Det innebär att plogning i villaområden kan komma senare än vanligt. Skolorna i Örnskölsv

Pressinbjudan: Kommunen uppmärksammar steget in i finskt förvaltningsområde29.1.2018 07:29 | Pressmeddelande

Från och med 1 februari 2018 ingår i Örnsköldsviks kommun i finskt förvaltningsområde. Det vill kommunen uppmärksamma genom att bjuda in till en enkel ceremoni i stadshuset Kronan. Per Nylén, ordförande kommunala minoritetsrådet, håller tal och därefter ges plats för mingel och fika. Tid: Torsdag 1 februari, kl. 14:00-15:00. Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik. Media hälsas varmt välkomna! Ytterligare information Per Nylén, kommunalråd, ordförande kommunala minoritetsrådet, 072 - 514 22 60

Pressinbjudan: Kulturhusutredningens förslag presenteras25.1.2018 10:52 | Pressmeddelande

Vid ett offentligt möte 31 januari presenterar kommunens kulturhusutredning en sammanfattning av materialet och sitt förslag till framtida arena för kulturen i Örnsköldsvik. Mötet är öppet för allmänheten och media hälsas särskilt välkomna Tid: onsdag 31 januari, kl 18:00-20:00 Plats: Sliperiet, Viktoriaesplanaden 3F, Örnsköldsvik Medverkande: Kulturhusutredningens arbetsgrupp Utredningens förslag kommer att finnas tillgängligt på ornskoldsvik.se/kulturhus från och med kl 18:00 onsdag 31 januari. Därefter har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till och med 14 februari. Kulturhusutredningens arbetsgrupp räknar med att kunna lämna över materialet till kultur- och fritidsnämnden 31 mars. YTTERLIGARE INFORMATION Jenny Ramkrans, projektsamordnare kulturhusutredningen, 072-514 79 37 Bettan Edberg, kulturstrateg, samhällsbyggnadsförvaltningen, 070-226 06 32 Katarina Larsson, chef samhällsbyggnadsförvaltningens kulturenhet, 070 - 191 28 28

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik9.1.2018 17:54 | Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari Kompletta handlingar finns på kommunens hemsida. Föreslår avslag på motion om krisplan för livsmedel Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå Lars Eidenvalls (KD) och Roland Nordins (KD) motion om att se över livsmedelsförsörjningen i kommunen. Motionärerna vill att kommunen ska utreda krisplanen för livsmedelsförsörjning, information och upplysning för att öka produktionen och att ta fram en kommunikationsplan för att säkerställa att hushållen har en krisplan för försörjning av livsmedel för minst två veckor. Kommunstyrelsen bedömer att krisberedskapen är tillfredsställande idag och att motionen bör avslås. Avknoppning redan en möjlighet i småföretagsprogram Att uppmuntra offentliganställda att knoppa av verksamheter är via det småföretagspolitiska programmet redan en del av arbetet med att förbättra tillväxten och främja att fler företag växer fram. Därför föreslår kommunstyrels

Fler pedagoger till Örnsköldsvik – förhoppning bakom Öppet hus19.12.2017 12:26 | Pressmeddelande

Örnsköldsviks kommun har under många år haft en hög andel pedagogiskt utbildad personal inom förskola och skola. För att även fortsättningsvis kunna hålla en hög nivå när nu många erfarna pedagoger går i pension och kommunen även bygger ut förskolan är nyrekryteringar nödvändiga. För att nå nya medarbetare och för dem presentera verksamhet och arbetsmöjligheter bjuder bildningsförvaltningen in till öppet hus för lärare, förskollärare och fritidspedagoger 28 december. – Vi är angelägna om att även fortsättningsvis kunna erbjuda en god pedagogisk verksamhet med utbildad personal inom förskola, fritidshem och skola. Därför bjuder vi nu in till öppet hus under mellandagarna och hoppas att såväl redan boende som möjliga hemvändande pedagoger tittar in för ett förutsättningslöst samtal, säger Ander Fager, verksamhetschef för grundskolan. Vid öppet hus, som hålls i stadshuset Kronan 28 december kl. 13-16, medverkar representanter för förskola, fritidshem och skola. Någon föranmälan krävs inte

Årets SOL-stipendiat engagerar sig för nyanlända18.12.2017 12:49 | Pressmeddelande

Ulla Söderberg, Bredbyn, har tilldelats Örnsköldsviks kommun SOL-stipendium 2017. Med SOL-stipendiet vill omsorgsnämnden och humanistiska nämnden gemensamt uppmärksamma betydelsen av alla medmänskliga insatser som ofta görs helt i det tysta. Insatser som är ett värdefullt komplement till samhällets organiserade tjänster. Med konkreta handlingar, öppet sinne och öppet hem engagerar sig årets SOL-stipendiat för att nyanlända ska få ta del av social gemenskap och bekanta sig med det svenska språket. Motiveringen till SOL-stipendiet 2017 lyder: ”Ulla Söderberg är en medmänniska som med stort hjärta och ett tydligt rättvisepatos ägnar sin fritid till att engagera sig för nyanlända och asylsökande unga människor i Bredbyn. För att hjälpa nyanlända med att komma igång med språket har Ulla öppnat sitt hem. Hon har, för att ”eleverna” lättare ska lära sig ord, satt upp lappar lite varstans i sin bostad. Ulla tar med sig ungdomarna på olika evenemang och aktiviteter och hon har sett till att all

Örnsköldsviks kommun blir finskt förvaltningsområde14.12.2017 11:17 | Pressmeddelande

Regeringen har lämnat klartecken till att Örnsköldsviks kommun får ansluta sig till det finska förvaltningsområdet. Ett välkommet besked eftersom kommunen ansökte om att få bli finskt förvaltningsområde redan 2015. – Det är ett glädjande besked. Detta är något som den finska minoriteten arbetat för en lång tid. Från kommunens sida har vi drivit en aktiv minoritetspolitik i ett antal år, vilket bland annat resulterat i ett minoritetsråd. Nu ska vi, i samverkan med den finska minoriteten, ta fram en handlingsplan för hur vi ska möta nya förutsättningar inom kommunens verksamheter, säger kommunalrådet Per Nylén som är ordförande för kommunens minoritetsråd. Kommunens önskan att bli förvaltningsområde för finska har sitt ursprung i ett antal medborgarförslag samt en utredning i samverkan med Finska föreningen i Örnsköldsvik. Att Örnsköldsvik blir förvaltningsområde innebär en stärkt ställning för den finska minoriteten. Utöver det grundskydd som redan gäller för de nationella minoriteterna

Pressinbjudan: Möt årets mottagare av kommunens Sol-stipendium13.12.2017 07:39 | Pressmeddelande

Med Sol-stipendiet vill Örnsköldsviks kommun uppmärksamma betydelsen av alla de medmänskliga och godhjärtade insatser som människor gör av omtanke om andra. Sol-stipendiaten utses gemensamt av omsorgsnämnden och humanistiska nämnden utifrån allmänhetens nomineringar. Vem eller vilka som får årets Sol-stipendium offentliggörs i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 18 december. Kort före tillkännagivandet hälsas media välkomna att möta årets SoL-stipendiat. Pressträff: Fika med Sol-stipendiaten Datum: Måndag 18 december 2017, kl 11:45. Plats: Fjällräven arena, kommunens loge. Vid pressträffen medverkar, förutom Sol-stipendiaten, Susanne Sturk, ordförande humanistiska nämnden och Anna-Belle Strömberg, ordförande omsorgsnämnden. Formell ceremoni Det formella överlämnandet av årets Sol-stipendium (diplom, blomma, stipendiecheck) sker som första punkt vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december. Sammanträdet startar 13:00 i fullmäktigesalen, Nygatan 16, Örnsköldsvik.

Information från dagens kommunstyrelse i Örnsköldsvik5.12.2017 16:56 | Pressmeddelande

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 5 december. Kompletta handlingar finns under kallelser, protokoll och sammanträden. Yttrar sig om detaljplan för Strandkajen 2 Kommunstyrelsen har nu yttrat sig över förslaget till detaljplan för Strandkajen 2 som har varit ute på samråd. Syftet med detaljplanen och den planerade bebyggelsen är att skapa en trygg, attraktiv och levande plats med bostäder och verksamheter i ett av stadens mest strategiska lägen i inre hamnen. Förslaget skapar byggrätt för byggnader på mellan tre till sex våningar. Kommunstyrelsen godkänner därmed bland annat yttrandet om att alternativet att riva hamnmagasinen ger större långsiktiga möjligheter för utveckling av staden än att flytta dem till en annan plats. Yttrande över detaljplan för Lugnet 8 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet över detaljplanen för Lugnet 8. Detta planförslag skapar byggrätt i fyra till åtta våningar för bostäder, vård och utbildning. Kvartersnamn ska

Förtroendevalda utbildas i HBTQ, mångfald och jämställdhet23.11.2017 07:54 | Pressmeddelande

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 27 november bjuder Örnsköldsviks kommun in förtroendevalda från samtliga nämnder, samt revisionen, till en mångfaldsutbildning. Utbildningen innehåller webbaserade inslag, filmer, övningar och diskussioner inom HBTQ, mångfald och jämställdhet. Som uppföljning planeras ytterligare en sammankomst i närtid. – Genom att på detta sätt aktualisera frågan bland kommunens förtroendevalda vill vi öka kunskapen och vidga perspektiven när det gäller HBTQ och mångfald. Det stärker vårt arbete för en ökad tolerans i samhället, säger Per Nylén, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Utbildningen för de förtroendevalda möjliggörs genom ett statsbidrag som Socialstyrelsen kan bevilja kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuella, bisexuella och transpersoners situation. Utbildningen initierades ursprungligen som en del i ett medborgarförslag. – Vi är glada över att vi beviljats medel för att genomföra denna utbildning som en av flera kunskapsh

​Tänk om chefen är trans ?! Normkritisk föreläsning på Regnbågsvecka14.11.2017 09:14 | Pressmeddelande

I samband med årets Regnbågsvecka gästas Örnsköldsviks kommun av föreläsaren, inspiratören och prästen Ann-Christine Ruuth. Ann-Christine, som definierar sig som transperson, lyfter under rubriken ”Tänk om chefen är trans?!” angelägna frågor om öppenhet på arbetsplatsen. Föreläsningarna är öppna för alla intresserade men bakgrunden till inbjudan är att kommunens personalavdelning, och medarrangören Samordningsförbundet, tillsammans vill uppmärksamma en högaktuell fråga bland kommunens medarbetare och förtroendevalda. – Örnsköldsviks kommun ska vara en öppen arbetsplats där alla accepteras för den de är och har lika möjligheter och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är prioriterade områden. Vi har nyligen lanserat en webb-utbildning på det temat och som samtliga medarbetare ska genomföra. Sedan tidigare är personalavdelningen och delar av tillväxtavdelningen HBTQ-certifierade. Det är några exempel på hur vi arbetar med frågorna, säger Anchela Signell, jämställdhetsansvarig vid kommu

  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 55 000 invånare får god samhällsservice.

Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

  • Örnsköldsviks Kommun