Polisförbundet
Polisförbundet

Välkommen till Polisförbundets pressidor!

Här hittar du pressmeddelanden, pressbilder och kontaktuppgifter till Polisförbundet på både nationell och regional nivå!

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar Sveriges poliser. Vi jobbar för att poliskåren ska ha goda villkor och de bästa förutsättningar för att göra ett bra jobb för allas trygghet.

Polisförbundet firar Polisens dag med 3685 munkar28.8.2019 09:59:00 CEST | Pressmeddelande

Den 29 augusti uppmärksammar vi Polisens dag. Polisförbundet instiftade dagen förra året för att lyfta det fantastiska arbete våra medlemmar gör och den betydelse Sveriges poliser har för människors trygghet och för ett fungerande demokratiskt och rättssäkert samhälle. På flera polisstationer runt om i Sverige kommer dagen att uppmärksammas och firas, bland annat genom att Polisförbundet bjuder på 3685 munkar till landets poliser. Kontakta regionala företrädare inför dagen: Region Nord Joakim Moritz, 070-689 03 05 Region Mitt Andrew Tomkinson, 076-1129570 Region Stockholm och Gotland Tina Gustafsson, 070-824 78 66 Region Syd Fredrik Brokopp, 076-855 88 31 Region Väst Katharina von Sydow, 076-855 98 50 Region Öst Anders Valo, 070-518 57 60 Region Bergslagen Magnus Rosenback, 0730-69 95 23 Polisförbundets presstelefon 08 - 676 97 20

Utred möjligheten att anställa norska poliser i Sverige17.5.2019 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I Norge finns utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polismyndigheten. Polisförbundet vill nu att regeringen utreder möjligheterna att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns 264 utbildade poliser (från de senaste fyra kullarna) som inte fått jobb inom den norska Polismyndigheten. De har en treårig kandidatexamen och har genomgått inträdesproven för att få en plats på polisutbildningen. De är motiverade och det är högt kvalificerade poliser som efter en kompletterande utbildning skulle kunna ingå i den svenska poliskåren. Polisförbundet vill nu att regeringen utreder möjligheterna att anställa norska poliser i Sverige. - Med tanke på den polisbrist vi har i Sverige måste alla vägar för att öka numerären undersökas. Ska politikernas mål om 10 000 fler polisanställda, varav majoriteten ska vara poliser, bli verklighet till 2024 måste man vidta alla de åtgärder man kan utan tumma på de krav som måste ställas på en polis, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Fortsatt satsning på polislöner14.3.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om den fortsatta uppvärderingen av polisyrket. Överenskommelsen sätter ramen för kommande lönerevision och innebär en stor satsning på poliser i kärnverksamheten. − Jag är glad att vi har enats om en väg framåt för att fortsätta uppvärdera polisyrket. Det innebär ett viktigt erkännande av det betydelsefulla arbete som dagligen utförs av våra poliser. Nu skapar vi förutsättningar för att fortsätta stärka svensk polis, säger rikspolischef, Anders Thornberg. Överenskommelsen ger möjligheter till mer attraktiva karriär- och utvecklingsvägar i till exempel yttre tjänst och utredningsverksamheten. En viktig och nödvändig förutsättning för att denna satsning har kommit till stånd är de extra finansiella resurser till polislöner som riksdagen har beslutat om. − Vi har tagit ett bra och nödvändigt steg för att uppvärdera polisers löner. Med dagens överenskommelse når vi vårt mål om 15 procent för avtalsperioden. Det är en framgång. Men det kommer a

Välkommen som ny inrikesminister Mikael Damberg21.1.2019 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Polisförbundet välkomnar Mikael Damberg som ny inrikesminister och ansvarig för polisfrågorna. – Jag ser fram emot konstruktiva samtal om hur poliskåren kan ges bättre förutsättningar att jobba effektivt för att bekämpa brottslighet, värna tryggheten och skydda demokratin, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Ska målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024 bli verkligheten krävs fortsatta satsningar på höjda löner och bättre villkor för poliser. Polismyndigheten behöver också rimligare förutsättningar att planera långsiktigt om resultaten ska förbättras. – Polismyndigheten måste ges långsiktiga förutsättningar för att hela tiden ligga steget före brottsutvecklingen. Min förhoppning är därför att du som ny minister initierar arbetet med att ta fram en långsiktig polispolitik som majoriteten i riksdagen kan ställa sig bakom. Polisförbundet finns gärna med som en konstruktiv part i det arbetet, säger Lena Nitz. Kontakt Polisförbundets pressjour, 08-676 97 20

Polis omkommit i tjänsten19.12.2018 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det är med stor sorg och förtvivlan som jag mottagit beskedet om att en kollega har omkommit i tjänsten. En uppskattad vän och arbetskamrat har ryckts ifrån oss. Mina tankar går till hans familj, vänner och kollegor. Jag vet att hela poliskåren sörjer med er och vi finns som stöd om det behövs. I dag tar vi extra mycket hand om varandra. Kl. 12:00 hålls en tyst minut för att hedra hans minne. Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet

Rätten till kränkningsersättning måste stärkas28.9.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Blåljusutredningen föreslår inte någon förändringar av kränkningsersättningen till poliser. Däremot föreslår de att polisers utsatthet för brott och hur sådan brottslig påverkar enskilda poliser utreds vidare för att hitta vägar fram som stärker polisers rätt till kränkningsersättning. De vill att Polisförbundet involveras i arbetet, vilket framgår av det slutbetänkande som i dag överlämnades till regeringen. - Självklart hade jag önskat konkreta förslag på hur polisers rätt till kränkningsersättning ska kunna stärkas. Jag hoppas nu att regeringen tillsätter en utredning kring alla former av kränkningar mot poliser och jag välkomnar förslaget om att Polisförbundet ska vara involverade i arbetet. Det måste till en tydligare markering från samhället att det inte är acceptabelt med någon form av kränkning mot poliser när de gör sitt jobb, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet kommenterar Statskontorets slutrapport om Polismyndighetens omorganisation28.9.2018 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterade Statskontorets sin slutrapport om Polisens nya organisation. De konstaterar bland annat att omorganisationen inte har medfört att polisens förmåga att ingripa mot brott förbättrats. - Rapporten bekräftar de synpunkter och den kritik vi har fört fram under flera år. Resursbrist och brister i styrningen gör att polisens kontakter med medborgarna inte blivit bättre och att utredningsresultaten fortsätter att försämras, vilket är mycket allvarligt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande. Syftet med omorganisationen var att polisen skulle komma närmare medborgarna och att polisens resultat skulle förbättras. Drygt tre och ett halvt år efter införandet av den nya organisationen har detta inte skett. Även om Statskontoret konstaterar att den sammanhållna myndigheten är mer enhetlig och flexibel och att den nationella och regionala ledningen är tydligare har få verksamhetsresultat förbättrats. Enligt Statskontoret har det exempelvis inte funnits tillräckligt med resurse
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Välkommen till Polisförbundets pressidor!

Här hittar du pressmeddelanden, pressbilder och kontaktuppgifter till Polisförbundet på både nationell och regional nivå!

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar Sveriges poliser. Vi jobbar för att poliskåren ska ha goda villkor och de bästa förutsättningar för att göra ett bra jobb för allas trygghet.