Norrköpings kommun
Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

 

Europeisk satsning inom framtidens flyg landar i Norrköping20.6.2022 09:08:26 CEST | Pressmeddelande

Norrköping blir noden för upprättandet av en europeisk digital innovationshubb (EDIH) inom framtidens flyg och flygsystem. Finansieringen, som förväntas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, fördelas över en treårsperiod och ska bidra till en ökad användning av digitala teknologier inom flyget för ett mer hållbart och effektivt transportsystem för såväl gods- och persontrafik som andra tillämpningar.

Vård- och omsorgskontoret vill införa språktest vid rekrytering9.6.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

För att kunna ge ett så bra bemötande som möjligt inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter, och även säkerställa att medarbetarna har rätt förutsättningar att känna sig trygga i sitt arbete, behöver de som arbetar inom verksamheterna ha en god förmåga att kommunicera på svenska. Därför arbetar kontoret just nu tillsammans med kommunens centrala rekryteringsenhet med att undersöka hur man kan införa språktest som en del av rekryteringen. I ett första steg får 100 slumpmässigt utvalda vikarier, som redan fått jobb inför sommaren, prova att göra språktestet.

Norrköpings kommun har tagit fram en koldioxidbudget2.6.2022 08:54:10 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun har tagit fram en digital koldioxidbudget. Den fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Norrköpings kommuns gränser är som störst, samt hur fort de behöver minska för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader. Koldioxidbudgeten visar att en minskning pågår i Norrköping sedan 20 år, men att utsläppen likväl är fortsatt stora och minskningstakten för långsam.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.