Norrköpings kommun
Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

 

Pressmeddelanden
373
Meny

Susanna Roback blir ny vd för Norrevo Fastigheter AB25.1.2019 15:10:00 | Pressmeddelande

Norrevo Fastigheter äger, förvaltar och hyr in ändamålsenliga lokaler till verksamheterna inom Norrköpings kommun. I det uppdraget ingår renovering och ombyggnad av lokaler och även byggandet av nya lokaler när sådana behov uppstår. I Norrevos fastigheter går barnen i skolan, tas gamla och sjuka om hand och människor upplever sport och kultur på nära håll. Fastigheterna rymmer även arbetsplatser till en stor del av Norrköpings kommuns cirka 11 000 medarbetare.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Norrköpings kommun har cirka 139 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD.