PRO-Pensionärernas Riksorganisation
PRO-Pensionärernas Riksorganisation

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande. Pensionärernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Våra cirka 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur, och delta i olika friskvårdsaktiviteter.

Pressmeddelanden
58
Meny

Äldres hälsa – en satsning värd pengarna22.5.2018 11:32 | Pressmeddelande

Socialdemokraterna presenterade i dag ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och förbättra hälsan hos äldre. Trygghetspaketet innehåller bland annat ett statligt stöd om 20 miljoner till föreningsidrott, och ytterligare tio miljoner till friluftsaktiviteter bland äldre. Samtidigt gör Socialdemokraterna ett handslag med folkrörelserna om 30 miljoner kronor för att bryta äldres isolering. Sveriges fyra största pensionärsorganisationer, med sammanlagt 830 000 medlemmar, arbetar tillsammans för en satsning på äldres träning och motion.

PRO välkomnar pengar till välfärdsteknik och fler mobila hemvårdsteam16.4.2018 11:29 | Pressmeddelande

Regeringen presenterade idag vårbudgeten. Bland annat föreslås 350 miljoner kronor för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Det kan handla om digitala trygghetslarm och kameraövervakning hos äldre och sjuka personer. PRO har drivit frågan om att välfärdstekniken måste utvecklas i kommunerna och välkomnar sådana riktade investeringar. - Det är viktigt att äldre själva får inflytande och beslutanderätt över hur tekniken används, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO. Särskilt viktigt är detta för personer med bristande beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdomar. I de kommunala pensionärsråden finns också kunskap och kompetens som kommunerna måste ta tillvara. Regeringen bedömer att 400 miljoner kronor behöver tillföras hälso- och sjukvården för att förbättra tillgängligheten och korta köerna. - PRO välkomnar fler mobila hemvårdsteam, fortsätter Christina Tallberg. Det är oacceptabelt att äldre ska behöva hamna på akutmottagningar f

Pensionärsorganisationerna om Grundskyddsutredningen: Bra tillskott för de sämst ställda, men det krävs större förändringar av pensionssystemet6.3.2018 17:27 | Pressmeddelande

SKPF, SPF Seniorerna och PRO välkomnar förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Men utredningen lämnar flera frågor olösta och förslagen tenderar att bara omfördela resurser mellan dem som har det sämst ställt. Dessutom kommer den som arbetat i 40 år med förslagen att få samma nettopension som en garantipensionär. Organisationerna kräver större förändringar av hela pensionssystemet. Christina Tallberg, ordförande PRO: ”En förbättring av de lägsta pensionerna är helt nödvändig för att minska de ekonomiska klyftorna. De med de allra lägsta pensionerna får det bättre. Det är bra. Men det behöver skjutas till mer pengar. Förslaget omfördelar resurser mellan dem som har det sämst ställt. Det är ingen bra lösning. Vi hade också önskat att garantipension och bostadstillägg ska följa med inkomst – och kostnadsutvecklingen. Utan förslag om indexering riskerar klyftorna och äldrefattigdomen att öka igen. Det är ingen betjänt av.” Berit Bölander, ordförande SKPF Pensionärerna: "Vi välkom

PRO på internationella kvinnodagen: Äldrevård på lika villkor?27.2.2018 07:27 | Pressmeddelande

Under rubriken Äldrevård på lika villkor arrangerar PRO och Aging Research Center (ARC) på internationella kvinnodagen, den 8 mars, ett kunskapsseminarium om förutsättningarna för en jämställd och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård och äldreomsorg för de allra äldsta. En offentligt finansierad vård och omsorg av god kvalitet är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Forskning visar på oroande tendenser till en ökad ojämlikhet i hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen med införandet av vårdvalssystem, minskade resurser och allt mer vård som ska utföras i hemmet. De som drabbas är framförallt kvinnor. Välkommen den 8 mars 9.00-11.30 till ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm. Fika serveras från 08.30. PROGRAM: Mår äldre personer bättre idag än de gjorde förr? Carin Lennartsson, docent i sociologi, Aging Research Center, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samt forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum. En äldrevård i obalans Pär S

PRO:s prisundersökning 2017 presenteras idag29.1.2018 06:39 | Pressmeddelande

Idag presenteras PRO:s prisundersökning, som genomfördes den 23 november 2017. Undersökningen ger en ögonblicksbild av prisläget på livsmedel och genomförs ideellt av PRO:s medlemmar. I år undersökte 1 500 personer ca 750 butiker runt om i Sverige. 705 av de undersökta butikerna finns med i sammanställningen av prisundersökningen. Bortfallet beror på avsaknad av fler än fem varor i varukorgen. - Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men vi ser också att det finns ett stort allmänintresse för vår prisundersökning, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. PRO:s prisundersökare har också frågat alla butiker om hur kundvänliga de är. Bland annat om det går att använda kontanter under butikens hela öppettid. Nästan alla handlare i hela landet svarar ja på den frågan. - Möjligheten att använda kontanter är viktig för många av våra medlemmar och många an

PRO: Välkommet besked från SKL om att kompensera pensionärerna26.1.2018 12:50 | Pressmeddelande

PRO har tryckt på för att parterna bakom tjänstepensionsavtalet PA-KL ska omförhandla det avtal som gett sänkta tjänstepensioner för många pensionärer. Sveriges kommuner och landsting, SKL, meddelade idag fredag den 26 januari, att de som drabbats ska kompenseras. - Våra och andras påtryckningar har givit effekt. Vi kan bara välkomna beskedet att SKL nu tagit sitt förnuft till fånga och kompenserar de som drabbats av de sänkta tjänstepensionerna. Nu förväntar vi oss att parterna lyckas förhandla fram ett nytt avtal som ger trygghet och stabilitet, säger Christina Tallberg.

PRO om de sänkta tjänstepensionerna: Vi kommer att pressa SKL och Pacta till förhandlingsbordet26.1.2018 11:05 | Pressmeddelande

PRO ser mycket allvarligt på att så många, som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA-KL, drabbats av sänkt tjänstepension. Att en stor grupp pensionärer drabbas av sänkt pension medan andra samtidigt får det bättre är inte rimligt. Idag har samtliga 28 fackliga organisationer i kommunsektorn deklarerat att de står bakom den förhandlingsframställan som lämnats över till arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. - Nu har de fackliga organisationerna visat att de menar allvar med att omförhandla tjänstepensionsavtalet. Nu hänger allt på arbetsgivarorganisationerna. PRO kommer att pressa på SKL och Pacta för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det finns ingen rim och reson i att så många pensionärer drabbas av sänkta tjänstepensioner, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Om de inte sätter sig vid förhandlingsbordet måste vi ta reda på om dessa försämringar överhuvudtaget är tillåtna. Då måste juridiska åtgärder övervägas, säger Christina Tallberg.

PRO: Förslaget förstärker pensionssystemet men riskerar ökade ekonomiska klyftor14.12.2017 10:18 | Pressmeddelande

Pensionsgruppen har slutit en överenskommelse om pensionerna. Där föreslås bland annat höjd pensionsålder och förändringar av PPM-systemet. - Pensionsgruppens förslag med förändrade åldersgränser stärker pensionssystemet finansiellt. Men PRO ser en risk att förslaget leder till ökade ekonomiska klyftor bland pensionärer, ökade skillnader mellan arbetare och tjänstemän och mellan kvinnliga och manliga pensionärer, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Ingen ska behöva känna stor oro för att gå i pension. Det är inte acceptabelt. För att det ska bli möjligt måste den allmänna pensionen höjas och för göra det möjligt måste inbetalningarna till systemet öka. Det är alldeles nödvändigt. Pensionsavgiften måste höjas. - PRO ska se till att pensionerna blir en fråga i valrörelsen. Medborgarna har rätt att ta ställning även till pensionsfrågorna och PRO kommer därför att kräva svar från politikerna om våra pensioner.

PRO: Stärkta kompetenskrav för undersköterskor gynnar de äldre23.11.2017 12:52 | Pressmeddelande

Socialstyrelsen ska föreslå nationella kunskapskrav för undersköterskor. Regeringen har tillfört ett nytt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018. Uppdraget innebär också att beskriva vilka författningsändringar som krävs för att kompetenskraven ska kunna fastställas i föreskrift. - Det här är mycket positivt. Det ger undersköterskeyrket större attraktionskraft och säkrar kompetensen inom hälso- och sjukvården, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. PRO har krävt att det införs en yrkeslegitimation för undersköterskor. Uppdraget till socialstyrelsen innebär inte en legitimation men är ett viktigt steg framåt. - Det är angeläget att införa en yrkeslegitimation för undersköterskor och vi önskar förstås att processen går snabbt. För den som är beroende av vård och omsorg är välutbildad och kompetent personal avgörande. Särskilt i den utveckling som vi ser nu då allt fler mycket sjuka och omsorgsbehövande äldre bor kvar i sitt egna hem. En yrkeslegitimation stärker undersköte

PRO avslutar sitt 75 årsfirande i Stockholm21.11.2017 09:17 | Pressmeddelande

Under 2017 har PRO firat sina 75 år på olika platser i landet. Den 21 november avslutar PRO sitt 75-årsfirande på Norra Latin i Stockholm. Festligheter blandas med allvar och dagens tema är bostäder för äldre. Moderator för dagen är journalisten Anders Palmgren. Medverkar under dagen gör förutom PRO:s företrädare bland annat äldreborgarrådet i Stockholm, Clara Lindblom, Marie Linder, Hyresgästföreningen liksom Ingrid Hjalmarsson från Äldrecentrum. Hållpunkter under dagen: 13:00-13:10 Bo Johansson , ordförande PRO Stockholms län 13:10-13:30 Christina Tallberg, ordförande PRO 13:30-14:00 Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholm, presenterar stadens mål; att Stockholm ska bli en äldrevänlig stad. 14:00-14:10 PRO:s boendepolitiska film 14:10-14:20 Presentation av rapporten ”Bostäder anpassade för äldre”, Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum 14:20-14:30 Presentation av promemorian ”Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre” av Kent Löfgren, Socialdepartementet Bensträc

Pressinbjudan: Äldre i samhället - en kraft att räkna med29.9.2017 13:55 | Pressmeddelande

Den 1 oktober är det FN:s internationella äldredag. PRO uppmärksammar detta genom ett seminarium i Stockholm med rubriken ” Äldre i samhället - en kraft att räkna med”. Arrangörer är PRO Global, en förening som arbetar med äldrefrågor i ett internationellt perspektiv. FN:s 'Agenda 2030' är en uppsättning mål för en hållbar global utveckling. En central princip är att framsteg ska gälla alla, i alla åldrar. Samtidigt ser vi dramatiskt ökande klassklyftor bland äldre – både i Europa och globalt. Hur ser det ut i Sverige? Finns åldersdiskriminering och hur yttrar den sig i så fall? Idag är äldre en försummad tillgång på arbetsmarknaden. Hur kan vi ändra på det? Hur kan folkrörelsen PRO stärka äldre som inte är friska och köpstarka? Medverkar gör: Christina Tallberg ordförande PRO Lena Ekroth ordförande PRO Global Alfhild Petrén policyansvarig PRO Global Anders Oljelund tidigare diplomat Kristin Spolander rektor PRO:s folkhögskola Moderator: Cecilia Bäcklander Välkommen måndag 2 oktober kl

Pressinbjudan - Välkommen till PRO:s 75-årsfest på Nolia i Umeå27.9.2017 07:27 | Pressmeddelande

Välkommen att delta i PRO:s 75-årsjubileum i Umeå den 28 september 2017. Det blir högtidliga tal, final i PRO:s rikstäckande frågesport PRO-vetarna, föreläsning av professor Yngve Gustavsson, underhållning av Renhornen och mycket mer. Temat för firandet är hälsa och friskvård. Firandet sker på Noliamässan i Umeå och Sverker Olofsson är en av dagens moderatorer. Programmet börjar kl. 10.00 och pågår fram till 16.00. PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, grundades 1942. Jubileumsåret har uppmärksammats på fyra ställen i landet under året. I varje stad lyfts ett, för pensionärer och äldre, angeläget ämne. Programmet för Umeå finns här nedan. För ytterligare information om dagen kontakta: Ulla Holmberg, ordförande PRO Västerbotten 076-136 13 32 eller 070-545 75 74 ulla.holmberg@pro.se För att boka intervju med PRO:s ordförande Christina Tallberg kontakta: Malin Wennberg, pressansvarig PRO, 072-227 90 30, malin.wennberg@pro.se PROGRAM STORA SCENEN (A) Moderator: Sverker Olofsson 09:

PRO om budgeten: regeringen har lyssnat20.9.2017 10:59 | Pressmeddelande

Regeringens förslag till budget för 2018 innehåller stora satsningar för pensionärer. Skatteklyftan ska slutas mellan lön och pension. Från nästa år kommer alla med en pension upp till 17 000 kr att betala lika skatt som de som arbetar. Även de som har sjukersättning får en liten skattesänkning. - Lika skatt på lön och pension är en rättvisefråga. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas därefter. PRO, med alla våra medlemmar, har kämpat för detta i 10 år. Nu kan vi lägga fokus på att reformera vårt pensionssystem så att det går att leva på sin pension, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. Regeringen höjer också bostadstillägget för både pensionärer och för dem med sjukersättning. Taket i bostadstillägget höjs från 5000 kr till 5600 kr. - Det är den största höjningen av bostadstillägget hittills. Men tyvärr räcker det inte. Bostadstillägget måste täcka verkliga bostadskostnader och följa prisutvecklingen på bostäder. Regeringen föreslår att satsningen på ökad bemanning inom äld

PRO: Välkomnar höjt tandvårdsbidrag15.9.2017 13:22 | Pressmeddelande

Tandvårdsbidraget fördubblas. Det är ett förslag regeringen och vänsterpartiet lägger fram i höstbudgeten nästa vecka. Den mellan 23 och 29 år eller över 65 får 600 kronor om året och för den mellan 30 och 64 år höjs det till 300 kronor per år. - Det här kan betyda mycket för tandhälsan och ekonomin. Det kan få fler att inte skjuta upp det förebyggande tandläkarbesöket, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. - Men det hjälper inte den som behöver omfattande och kostsamma tandvårdsbehandlingar. Vi får många samtal från våra medlemmar och andra äldre som drabbas hårt och ibland måste avstå från nödvändiga ingrepp. Därför krävs förbättringar av högkostnadsskyddet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är Sveriges största pensionärsorganisation med föreningar runt om i hela landet. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare och mer utvecklande. Pensionärernas riksorganisation, PRO, är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Våra cirka 350 000 medlemmar finns utspridda över hela landet. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur, och delta i olika friskvårdsaktiviteter.