Region Örebro län
Region Örebro län

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Kompetensförsörjningen säkras inför framtidens arbetsmarknad14.12.2021 13:13:00 CET | Pressmeddelande

I ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden genomför Region Örebro län tillsammans med fyra andra regioner i Östra Mellansverige en satsning för att säkra kompetensförsörjningen i syfte att uppnå en långsiktig och hållbar arbetsmarknad. Projektet heter #Vägled - Kompetens och det har beviljats 11 230 000 kronor i EU-medel för att under 16 månader fungera som ramverk för olika kompetensutvecklingsinsatser.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.