Region Örebro län
Region Örebro län

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Region Örebro län tecknar avtal om köp av vårdtjänster31.8.2021 15:10:00 CEST | Pressmeddelande

Regionstyrelsen fattade i dag beslut om att Region Örebro län ska upphandla specialiserad öppenvård avseende bland annat kirurgi, gastroskopi och gynekologi av Capio Läkargruppen. Avtalet sträcker sig över fyra år med start den 1 april år 2022 och omfattar vård för 95 miljoner kronor de två första avtalsåren för att sedan övergå till 82,5 miljoner kronor per år resterande avtalsår.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.