Region Norrbotten

Kommunikatör i beredskap (Kib)Kommunikationsavdelningen

Kontakta Kommunikatör i beredskap om du vill ha en skaderapport eller om det gäller en brådskande pressfråga utanför kontorstid.

Tel:076-118 08 48

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Regionråd

Oppositionsråd

Nämnder

Regiondirektör

Divisionchefer

Moa BjernerChef Division Länssjukvård 1

Division Länssjukvård 1 omfattar delar av Norrbottens specialistvård, till exempel akut omhändertagande.

Tel:072-214 52 57moa.bjerner@norrbotten.se

Mats LundinChef Division Länssjukvård 2

Division Länssjukvård 2 omfattar delar av länets specialistvård. I divisionen finns drygt 1 200 medarbetare.

Tel:0920-28 43 93mats.lundin@norrbotten.se

Anders BlomqvistChef Division Regionsstöd

Divisionens uppdrag är att tillhandahålla kostnadseffektivt samordnat stöd och utveckling till divisioner, avdelningar och medborgare.

Tel:0920-751 25anders.blomqvist@norrbotten.se

Stab och avdelningar

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-71098janus.brandin@norrbotten.se

Övriga personer

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.