Region Norrbotten

Kommunikatör i beredskap (Kib)Kommunikationsavdelningen

Kontakta Kommunikatör i beredskap om du vill ha en skaderapport eller om det gäller en brådskande pressfråga utanför kontorstid.

Tel:076-118 08 48

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

30 talet ungdomar fick besöka vården för matförgiftning6.8.2022 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vid midnatt, hade ca 35 barn tagits emot varav ca 30 omhändertagits på Sunderby sjukhus. Sjuka barn hade också hänvisats till sjukhuset i Piteå. Både barnmedicin, infektionsavdelningen, och intensivvården har engagerats i omhändertagandet på Sunderby sjukhus. - Flera av barnen var ordentligt medtagna men de allra flesta mår nu bättre och är på väg att lämna sjukhuset, säger tjänsteman i beredskap, Per Wågström. – Det var tidvis ett mycket högt tryck på akutmottagningen på Sunderby sjukhus, men arbetet flöt på mycket bra, framförallt tack vare goda insatser av medarbetare på akutmottagningen och barnmedicin och tack vare ett bra samarbete på hela Sunderby sjukhus, men även ett samarbete med Piteå sjukhus, säger verksamhetschef Mattias Josefsson. De nya lokalerna på akuten i Sunderbyn underlättade arbetet och flödet under kvällen och stor eloge till personalen på akuten och barnmedicin för deras insats. Fakta om matförgiftning Det här är alltid bra att göra: Sätt in kylvaror, till exempe
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.