Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Läs mer om myndigheten på Rymdstyrelsen.se

Satelliter ger detaljerade bilder av växthusgaser24.4.2020 08:35:38 CEST | Nyheter

Eftersom ökande nivåer av växthusgaser får vårt klimat att förändras är det viktigt att förstå exakt varifrån gaserna kommer och hur de sprids i atmosfären. ESA:s initiativ mot klimatförändringar tar hjälp av satelliter för att få en detaljerad bild av koldioxid och metan – de två mänskligt framtagna gaserna som är de största bovarna i den globala uppvärmningen. Genom en säkrare kartläggning kan bättre underbyggda politiska beslut tas i kampen mot människans påverkan på klimatet.

Rekordvindar uppmätt på pytteliten stjärna23.4.2020 07:00:00 CEST | Nyheter

En stjärna är en stjärna, kan man ju tro. En boll av gas som ger oss liv eller brinner ljusår ifrån oss, tindrande på natthimlen. I det stora hela är det sant men stjärnor bjuder på en hel del variation. Nu har forskare för första gången uppmätt vindar på ett interstellärt objekt, något utanför vårt eget solsystem, nämligen en så kallad brun dvärgstjärna 33 ljusår bort. Hur är det möjligt och vad är egentligen en brun dvärg?

Dansande stjärna bekräftar Einsteins teori16.4.2020 09:00:00 CEST | Nyheter

European Southern Observatory (ESO) har för första gången visat en stjärnas rörelsemönster kring det supermassiva svarta hålet i Vintergatans centrum. Detta med hjälp av ESO:s Very Large Telescope (VLT) i Chile. Observationerna visar att stjärnan rör sig i en rosettliknande bana, precis enligt Einsteins allmänna relativitetsteori. Det efterlängtade resultatet har man fått fram tack vare de senaste 30 årens allt mer exakta observationer.

James Webb teleskopet riskerar ytterligare förseningar3.4.2020 05:00:00 CEST | Nyheter

Rymdteleskopet Hubble har varit jordens öga ut mot världsrymden sedan det sköts upp år 1990. Redan 2007 var det tänkt att Hubble skulle få en kollega i rymden, det enorma James Webb teleskopet. Ett samarbetsprojekt mellan NASA, den europeiska rymdorganisationen ESA och den kanadensiska rymdstyrelsen. Projektet har dock drabbats av flera förseningar under åren, senast 2018 då ett nytt datumet för uppfärd ut i rymden sattes till mars 2021. Nu riskerar coronakrisen att försena projektet ytterligare.
  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Läs mer om myndigheten på Rymdstyrelsen.se