Serviceföretagen

Almega Service­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för service­företag. Vi samlar cirka 1 250 medlems­företag varav 850 är städ- och FM-företag, 150 är sanerings­företag och 250 är hemservice­företag. (november 2019) Städ- och service­företag representerar 85 procent av omsättningen i branschen. 150 företag är auktoriserade service­företag. Vi arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb inom service­branschen.

Almega Service­företagen är bransch- och arbetsgivar­organisationen för service­företag. Vi samlar cirka 1 250 medlems­företag varav 850 är städ- och FM-företag, 150 är sanerings­företag och 250 är hemservice­företag. (november 2019) Städ- och service­företag representerar 85 procent av omsättningen i branschen. 150 företag är auktoriserade service­företag. Vi arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare, så att välmående företag kan släppa fram fler jobb inom service­branschen.