Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se

Exteriör från trädgårdssidan

  • Byline: Julien Bourgeois
  • Copyright: Bilden får användas i redaktionellt material om Svenska institutet i Paris. Bildbyline måste uppges i samband med publicering.
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Exteriör från trädgårdssidan

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. www.si.se