Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Viltskador på skog i Götaland tre gånger högre än målet23.5.2022 08:09:27 CEST | Pressmeddelande

Fjorton procent av de unga tallarna i Götaland har under det gångna året skadads av vilt, huvudsakligen bete av älg. Det visar Skogsstyrelsens årliga inventering i Götaland där cirka 15 000 provytor kontrollerats. Därmed är skadorna på en oförändrat hög nivå och nästan tre gånger högre än målet på fem procent. Skadorna orsakar omfattande ekonomiska förluster för hela samhället.

Satellitbilder avslöjar: ju längre norrut desto sämre ungskogar6.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ungskogen i norra Sverige blir sämre ju längre norrut man kommer. Det visar en ny analys från Skogsstyrelsen som tagits fram bland annat med hjälp av satellitbilder. I Norrbotten är en femtedel av ungskogen dålig, vilket är dubbelt så mycket som i Västerbotten och Jämtland. De främsta orsakerna är betande älgar och skadesvampar. Nu lanserar Skogsstyrelsen en ny utbildning för att vända trenden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.