Skolidrottsförbundet
Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 600 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 25 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 83 000 medlemmar.

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 600 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 25 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 83 000 medlemmar.