Södra Tjusts pastorat

Södra Tjusts pastorat består av Västerviks församling, Gladhammar-Västrums församling, Törnsfalls församling, Hjorteds församling, Misterhults församling och Hallingeberg-Blackstads församling samt kyrkogårdsförvaltningen. Vi jobbar efter visionen en närvarande kyrka med glädje, gemenskap och framtidshopp.
 

Södra Tjusts pastorat består av Västerviks församling, Gladhammar-Västrums församling, Törnsfalls församling, Hjorteds församling, Misterhults församling och Hallingeberg-Blackstads församling samt kyrkogårdsförvaltningen. Vi jobbar efter visionen en närvarande kyrka med glädje, gemenskap och framtidshopp.