Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

Pressmeddelanden
105
Meny

Geofencing ökar säkerheten för gasbussar15.3.2019 15:51:24 CET | Pressmeddelande

Svensk Kollektivtrafik deltog idag på ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av gasbussolyckan som skedde i Stockholm, tillsammans med andra representanter från branschen. Svensk Kollektivtrafik ser mycket allvarligt på olyckan och anser att det är angeläget att en olycka av detta slag utreds och analyseras även ur ett systemperspektiv, inte minst för att upprätthålla resenärernas förtroende för kollektivtrafik som säker och pålitlig.

Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp3.7.2018 14:09:00 CEST | Pressmeddelande

Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det visar en ny rapport om kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Rapporten presenteras under ett seminarium i Almedalen den 3 juli. - Riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent till år 2030 är ett mycket ambitiöst mål. Men de åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. Rapporten visar att det är möjligt att reducera utsläppen ännu mer, kommenterar Helena Leufstadius, ordförande för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Beräkningarna i rapporten bygger på ett paket av åtgärder som ökar kollektivtrafikens marknadsandel och minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Analysen är begränsad till nio styrmedel. I Partnersamverkans tidi

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket21.12.2017 13:40:00 CET | Nyheter

Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.

Fossilfri kollektivtrafik ökar kraftigt10.3.2017 10:16:00 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafiken i Sverige blir allt mer fossilfri och 2016 var andelen fossilfria drivmedel för bussar 76,8 %. Det framgår av färsk statistik från branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. - Det är mycket glädjande att andelen fossilfritt har ökat med mer än 10 % sedan 2015. Om man dessutom inkluderar spårbunden trafik som i mycket hög grad drivs med el så är vi ännu närmare målet om en helt fossilfri kollektivtrafik, säger Mattias Adell, affärsutvecklare på Svensk Kollektivtrafik. De mest använda fossilfria drivmedlen är RME, HVO, biogas och etanol, men de närmaste åren kommer även antalet elbussar att öka runt om i landet. Statistiken är hämtad från FRIDA som är en branschgemensam miljö- och fordonsdatabas. Regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag använder FRIDA för att följa upp frågor som rör bland annat miljö, avtal och tillgänglighet. För mer information: Mattias Adell, 072-520 73 21

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor15.2.2017 10:00:00 CET | Pressmeddelande

90 procent av resenärerna som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Trots det höga betyget minskar nöjdheten svagt jämfört med tidigare år. - Vi ser i våra analyser att fortsatt hög nöjdhet bibehålls om beställningscentralen fokuserar på svarstid och bemötandet i telefon. Det är också viktigt med förarens bemötande och att resenären kommer fram på utlovad tid, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Hela 96 procent anger att de är nöjda med tjänsten om resenären snabbt får svar i telefon när de ska beställa och dessutom inte råkat ut för försening på sin resa. De som är yngre reser oftare dagligen i färdtjänsten och är inte lika nöjda som genomsnittet, det skiljer nio procentenheter. - Nöjdheten varierar också beroende på vilken funktionsnedsättning resenären har. Detta är något vi i branschen måste ta till oss och arbeta

Kollektivtrafikresenärer investerar i hälsa8.2.2017 10:00:00 CET | Pressmeddelande

De som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Åtta av tio resenärer är nöjda med sin senaste resa och det resultatet har varit stabilt de senaste fem åren. Det visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Undersökningen utförs årligen av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. - Vi har intervjuat drygt 48 000 personer kring resvanor, kvalitet och service, säger Mattias Andersson, projektledare Svensk Kollektivtrafik. De trogna kollektivtrafikresenärerna reser till 93 % hållbart, jämfört med bilister som har en andel på 13 % hållbara transportsätt. Kollektivtrafikbarometern ställer bland annat frågan om resenären har kommit fram i tid. Andelen som svarar ja är 85 % och det är framför allt resandet med regionaltåg som drar ner genomsnittet. Analyser visar att även små förseningar påverkar resenärens nöjdhet. Vid minsta försening minskar nöjdheten med 22 procentenheter. Största andelen av resandet i kollek

Nationell policy ska ge säkrare trappklättring19.10.2016 09:09:00 CEST | Pressmeddelande

Allt för många förare lyfter resenärer i rullstolen i samband med resor som sker inom trafikslagen färdtjänst- och sjukresor. Det är varken en bra arbetsmiljö eller säkert för resenären och därför har Svensk Kollektivtrafik tagit fram en policy angående persontransporter i trappor. – Det finns inget lagkrav att transporter i trappor ska utföras som en del av färdtjänst- eller sjukresesystemen, men transporter i trappor är mycket vanligt förekommande. Det kan till exempel saknas hiss och den rullstolsburne måste få hjälp att ta sig upp och ned. Vårt mål är att bärandet ska upphöra helt till förmån för säkrare resor och en bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Mattias Andersson, projektledare på Svensk Kollektivtrafik och ansvarig för nätverket MERIT. Det är branschnätverket MERIT - ”Mötesplats för Erfarenhetsutbyte inom Integrerad Trafik” - inom Svensk Kollektivtrafik som gemensamt har tittat på frågan om alternativ och skapat policyn. Att bära personer i en rullstol är mycket riskfyllt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.