Svenska Bostäder

En del av Stockholm

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i över 75 år haft en aktiv roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder förvaltar cirka 27 000 hyreslägenheter, 4 centrumanläggningar och 4 000 lokaler. Svenska Bostäder har 300 anställda. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar cirka 1 600 hyreslägenheter och 900 lokaler och har 20 anställda.

  • Svenska Bostäder

Ida Strutt ny kommunikationschef på Svenska Bostäder12.1.2022 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Ida Strutt är ny kommunikationschef på Svenska Bostäder från den 10 januari. Hon kommer närmast från samma roll på Lärarförbundet och har tidigare arbetat med kommunikation i över 20 år inom både privat, offentlig och idéburen verksamhet. – Ida Strutt tillsammans med kommunikationsavdelningen utgör en viktig funktion i den utvecklingsresa Svenska Bostäder befinner sig i. Hennes bakgrund inom kommunikation, marknad, varumärkesarbete och utveckling av journalistisk produktion kommer starkt bidra till utvecklingsarbetet. Det är med glädje vi välkomnar Ida till oss på Svenska Bostäder, säger Stefan Sandberg, vd. – Svenska Bostäder är ett spännande företag som betyder mycket för hela Stockholm. Jag lockas av ambitionen att bidra till bolagets utvecklingsarbete och jobba mot visionen om ett hållbart liv i och mellan husen, säger Ida Strutt, kommunikationschef Svenska Bostäder. Relaterade länkar Ledningen på Svenska Bostäder

Hyrorna för Stockholms allmännytta klara för 202229.11.2021 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Hyrorna för 2022 för de kommunägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder i Stockholm är klara. Hyresgästföreningen region Stockholm och bolagen är överens om en höjning med 1,8 procent från 1 februari 2022. Överenskommelsen gäller i ett år. – Det är bra att hyrorna för 2022 är klara i god tid. På längre sikt behöver dock hyresnivåerna hänga med den allmänna kostnadsutvecklingen eftersom vi vill fortsätta erbjuda våra hyresgäster bra bostäder, trygga utemiljöer och fler digitala tjänster, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder, i en gemensam kommentar från de tre bostadsbolagen. Den årliga hyreshöjningen används för att utveckla förvaltning och underhåll av fastigheterna. Stockholms stads tre kommunägda bolag Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder hade gemensamt yrkat på 3,6 procent mot bakgrund av kostnadsökningar i fastighetsförvaltningen samt förändringen i konsumentprisindex.

Svenska Bostäders entreprenör bryter kontraktet för bostadsprojektet Plankan23.11.2021 19:01:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Bostäders entreprenör för utbyggnaden av kvarteret Plankan har bestämt sig för att bryta kontraktet. Anledningen är att bolagen inte kunnat enas om fördyrningar i projektet. Det här betyder att bygget kommer att stanna upp och entreprenören kommer att avsluta sitt arbete på plats. – Det här projektet har pågått länge och har varit problemfyllt. Men enligt vår mening finns det inget som motiverar att Serneke bryter ett ingånget avtal, säger Dennis Wedin, Bostads- och fastighetsborgarråd. – Vi har valt att bestrida ett antal fakturor där vi inte fått nödvändigt underlag. Vi hanterar stockholmarnas pengar och det hade varit oansvarigt att betala för kostnader som vi inte är överens om, säger Stefan Sandberg, vd Svenska Bostäder. Det är olyckligt för våra hyresgäster eftersom det här innebär en ovisshet kring kvarterets utveckling – Att bara fortsätta betala och sen reaktivt ta beslut om en dyrare kostnad för projektet, har varken för mig eller bolaget varit ett alternativ. Nu får

Svenska Bostäder får en miljon kronor för innovationsprojekt1.11.2021 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Svenska Bostäders innovationsprojekt Räkna med hållbarhet får över en miljon kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Projektet som samlar allmännyttiga bolag från hela Sverige ska ta fram en modell för hur social hållbarhet kan värderas i kronor och ören. Svenska Bostäder har initierat innovationsprojektet ”Räkna med hållbarhet” – ett samverkansprojekt som söker nya vägar framåt i utvecklingen av ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. – I allmännyttan har vi under lång tid sett sambandet mellan välmående bostadsområden och goda förutsättningar för en ekonomiskt effektiv fastighetsförvaltning. Med det här projektet ska vi visa att det är långsiktigt lönsamt att agera socialt hållbart. ”Räkna med hållbarhet” är ett led i vårt arbete med att bygga livskraftiga bostadsområden samtidigt som vi stärker vår affärsmässighet, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder. – Det här arbetet är en viktig pusselbit i att stärka vår roll som hållbar samhällsutvecklare. Att dessuto

Ny upphandling av entreprenörer för Stockholmshusen25.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu annonseras en ny upphandling av entreprenörer som ska bygga fler Stockholmshus. Ett uppdaterat gestaltningsprogram möjliggör för att bygga Stockholmshus även i miljöer från 60- och 70-talen. – När vi nu går ut med en ny upphandling så ser vi stora möjligheter att få in fler entreprenörer som vill bygga Stockholmshus och därigenom öka konkurrensen säger Dennis Wedin, fastighets- och bostadsborgarråd. Ett nytt sätt att upphandla Upphandlingen kommer att genomföras som ett dynamiskt inköpssystem (DIS). Vilket innebär att entreprenörer i ett första steg får ansöka om att ingå i ett DIS och de som uppfyller kraven i upphandlingen får sedan möjlighet att vara med i en konkurrensutsättning för de enskilda projekten som bolagen genomför. Upphandlingen annonseras i upphandlingssystemet Kommers annons. – Vi ser nu fram emot att pröva ett nytt sätt att upphandla byggprojekt och hoppas att många entreprenörer vill vara med och utveckla Stockholmshusen, säger Bengt Rehn, projektkoordinator för S

Pilotprojekt med leveransboxar för matkassar20.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Bostäder ska under ett år testa Boxxys leveransboxar för matkassar i två fastigheter i Västerort. Detta som komplement till de 63 utomhusstående paketboxarna som lanserades under hösten. Syftet är att undersöka om boxarna kan underlätta livspusslet för hyresgästerna, samtidigt som de minskar antalet hemleveranser. Under pandemin har vi sett att behovet av att beställa hem både mat och paket har ökat, vilket har hjälpt till att minska smittspridningen i samhället. Med de två pilotprojekten som pågår parallellt vill vi försöka tillgodose hyresgästernas behov och förändrade beteende. Därför testar vi nu även leveransboxar för matkassar. – Med leveransboxar för matkassar går vi ännu längre i arbetet med att förenkla vardagspusslet för våra boende. Sedan tidigare har leveransboxar för paket införts i beståndet och jag är glad över att konceptet utvecklas till att omfatta fler varor och tjänster. Samtidigt blir det en miljövinst när vi minskar antalet transporter, säger Dennis Wedin,
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

En del av Stockholm

Svenska Bostäder grundades 1944 och ägs av Stockholms stad. Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har i över 75 år haft en aktiv roll i byggandet av Stockholm. Svenska Bostäder förvaltar cirka 27 000 hyreslägenheter, 4 centrumanläggningar och 4 000 lokaler. Svenska Bostäder har 300 anställda. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar cirka 1 600 hyreslägenheter och 900 lokaler och har 20 anställda.

  • Svenska Bostäder