Svenska kyrkan / Härnösands stift

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Nytt projekt söker samisk kultur i kyrkomiljö3.2.2022 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Vilka samiska föremål finns i Svenska kyrkan i Härnösands stift? Och var kommer de ifrån? En inventering av församlingarnas kyrkor, vindsförråd och andra byggnader ska ge svar på den saken. Efterforskningen börjar i församlingarna i Örnsköldsviksområdet. – De samiska föremålen är en viktig del av det kyrkliga kulturarvet och behöver synliggöras,säger Fredrika Björk, stiftsantikvarie på Härnösands stift.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.