Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

SverigedemokraternaPressavdelningen

Vardagar 07:00 – 22:00 | Helger 10:00 – 20:00
Vänligen respektera att numret endast är avsett för journalister och media.

Tel:010 10 19 800press@sd.se

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.

Fredrik Lindahl vald till vice partisekreterare för Sverigedemokraterna20.2.2023 12:57:36 CET | Pressmeddelande

Under dagens partistyrelsemöte beslutades det att riksdagsledamoten Fredrik Lindahl (SD) väljs till vice partisekreterare för Sverigedemokraterna. Kommentar från Fredrik Lindahl: - Jag får främst tacka för förtroendet att kunna vara behjälplig med partiets utveckling, både när det gäller administrationen men också arbetet med att stötta våra kommunala och regionala företrädare. - Sverigedemokraterna är ett stort parti som har ett växande inflytande på samtliga parlamentariska nivåer och jag ser fram emot att kunna bistå partisstyrelsen i arbetet att förvalta och vässa organisationen inför de kommande valen. Fredrik Lindahl är hemmahörande i Vallentuna kommun i Stockholms län och sitter som ordinarie ledamot i riksdagens konstitutionsutskott. Han är även distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Stockholms län.

Sverigedemokraterna kallar Migrationsverket till utskottet14.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Med anledning av de bristerna som bevittnas i en artikel av tidningen Fokus så kallar Sverigedemokraterna Generaldirektören för Migrationsverket till socialförsäkringsutskottet. Sverigedemokraterna har under många års tid arbetat för likvärdighet och rättssäkerhet i myndighetens verksamhet. Flera av de problem som lyfts i artikeln, den bristfälliga kvaliteten på beslutsunderlag, pressen på anställda att fatta så många positiva beslut som möjligt och den dåliga bakgrundskontrollen av anställda, är väldokumenterade sedan innan. Kommentar av Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna: - Det är oroväckande att det framkommer källor som vittnar om att myndigheten med lätthet kan infiltreras av främmande makt och att otillåtna slagningar förekommer regelbundet. Detta samtidigt som andra källor vittnar om att en stor del av personalen inte klarar svenska språket och i tjänsten diskuterar ärenden på språk som alla inblandande inte förstår. - Migrationsverket måste h

Sverigedemokraterna och regeringen tillsätter djurskyddsutredning9.2.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag, den 9 februari har Sverigedemokraterna och regeringen beslutat att tillsätta en utredning med syfte att ge stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och att upprätthålla ett starkt djurskydd. Sverigedemokraterna och regeringen vill värna om det svenska djurskyddet och samtidigt stärka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen. Sveriges högt ställda krav, tillsammans med vårt goda djurhälsoläge och ansvarsfulla antibiotikaanvändning, utgör värdefulla mervärden för den inhemska livsmedelsproduktionen För att vi ska uppnå en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion behöver konkurrensförutsättningarna balanseras samtidigt som våra högt ställda djurhållningskrav bibehålls. Därför tillsätts nu en särskild utredare som bland annat ska fokusera på följande: Undersöka möjliga åtgärder, inklusive regelförenklingar, för att med bibehållna högt ställda djurhållningskrav stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Analysera hur de svenska djurskydds

Sverigedemokraterna kallar socialförsäkringsministern till utskottet27.1.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Under gårdagen beslutade regeringen att den så kallade karensutredningen, vilken tillsattes av den förra regeringen, skall läggas ned. Sverigedemokraterna har under många års tid arbetat för att den så kallade karensdagen skall tas bort för flera särskilt utsatta yrkesgrupper inom bland annat hälso- och sjukvård, förskola och omsorg, och är mycket kritiska till regeringens beslut att slopa utredningen. Kommentar av Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna: - Regeringens beslut att lägga ned den utredning som skulle se över karensavdraget var okänt för oss och är ingenting som vi varit delaktiga i. - Karensdagen utgör en stor börda för många särskilt utsatta yrkesgrupper inom bland annat vården, inte minst i dessa tider då många svenskar upplever en stor ekonomisk osäkerhet. Vi är därför mycket kritiska till att regeringen valt att fatta det här beslutet. - Vi kommer att titta närmare på hur vi kommer agera framgent, men i ett första skede avser vi kalla äldre-

Mattias Bäckström Johansson vald till partisekreterare för Sverigedemokraterna12.12.2022 12:45:00 CET | Pressmeddelande

Under dagens partistyrelsemöte valdes riksdagsledamoten tillika partistyrelseledamoten Mattias Bäckström Johansson formellt till partisekreterare för Sverigedemokraterna. Mattias Bäckström Johansson har varit tillförordnad partisekreterare sedan oktober i år. Kommentar från Mattias Bäckström Johansson: - Det är naturligtvis mycket hedrande att ha fått partiets förtroende som partisekreterare. Partiet befinner sig i en väldigt intensiv och spännande period efter framgångarna i det senaste valet, och jag ser fram emot att få vara en del i organisationens utvecklingsarbete de kommande åren. - Utöver den pågående processen med att internutbilda och förbereda partiets tjänstemän i riksdagen inför ett eventuellt framtida intåg för partiet i regeringskansliet är min ambition att ytterligare växla upp arbetet med kompetensutveckling hos partiets distrikts- och lokalföreningar ute i landet. Vi har väldigt många duktiga lokalpolitiker runtom i Sverige, och vår målsättning är att ta vara på den e

Sverigedemokraterna kommenterar domen av Transportarbetarförbundet och Mats Fredlund8.12.2022 09:05:14 CET | Pressmeddelande

Idag kl 11:00 faller domen i Hovrätten mellan Transportarbetareförbundet och sverigedemokraten Mats Fredlund. Det var under våren 2019 som Mats Fredlund uteslöts ur Transportarbetareförbundet på grund av sitt förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna i Kiruna kommunfullmäktige. Som resultat av detta stämde Mats Fredlund förbundet, då han ansåg att beslutet saknade grund. Tingsrätten beslutade att gå på Fredlunds linje och menade att uteslutningsbeslutet saknade grund i Transportarbetareförbundets stadgar. Efter Tingsrättens utlåtande valde förbundet i sin tur att överklaga domen till Hovrätten. Domen väntas komma idag kl 11:00. I samband med detta kommer Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson finnas tillgänglig i riksdagens kammarfoajé för att ge kommentarer. Tid: Idag torsdag den 8/12, kl 11:00 Plats: Riksdagens kammarfoajé Medier som ej är på plats och som önskar telefonintervju ombedes kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på 010-101 98 00 eller på

Ackrediteringsinbjudan till KRK2211.11.2022 09:58:41 CET | Pressmeddelande

Om en dryg månad anordnar Sverigedemokraterna sin Kommun- och Regionkonferens för 2022. Eventet kommer äga rum på Karlstad CCC i Karlstad och samlar förtroendevalda från hela landet för att presentera och debattera politik på kommunal och regional nivå. Datum: 9-11 december 2022 Plats: Karlstad CCC, Karlstad För att ansöka om ackreditering inför evenemanget, vänligen använd detta formulär. Notera att sista ansökningsdag är den 23/11.

Sverigedemokraterna kommenterar rättegången med Transportarbetareförbundet och Mats Fredlund9.11.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Idag inleds rättegången i Hovrätten mellan Svenska Transportarbetareförbundet och sverigedemokraten Mats Fredlund. Huvudförhandlingarna planeras pågå till och med torsdag. Under våren 2019 uteslöts Mats Fredlund ur Transportarbetareförbundet på grund av sitt förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna i Kiruna kommunfullmäktige. Som resultat av detta stämde Mats Fredlund förbundet, då han ansåg att beslutet saknade grund. Tingsrätten beslutade att gå på Fredlunds linje och menade att uteslutningsbeslutet saknade grund i Transportarbetareförbundets stadgar. Efter Tingsrättens utlåtande valde förbundet i sin tur att överklaga domen till Hovrätten. Huvudförhandlingarna i Hovrätten inleds idag och kommer pågå i två dagar. Kommentar från Mats Fredlund: - För mig är det en självklarhet att ett fackförbund, som fyller en viktig roll i samhället, inte ska kunna ägna sig åt kränkande särbehandling, oavsett om det gäller religion, etnicitet eller politisk åskådning. Vi fick rätt i Tingsrätten och

Nomineringar till riksdagens utskott30.9.2022 12:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har i en överenskommelse mellan de fyra partierna enats om en fördelning av de presidieposter som partierna förfogar över i riksdagens utskott och i EU-nämnden. Partierna har även enats om fördelningen av ledamotsplatser i utskotten. Överenskommelsen mellan de fyra partierna innebär att presidieposterna fördelas enligt följande: Sverigedemokraterna tilldelas posten som ordförande i arbetsmarknadsutskottet, näringsutskottet, justitieutskottet samt utrikesutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i civilutskottet, trafikutskottet, försvarsutskottet samt skatteutskottet. Moderaterna tilldelas posten som ordförande i finansutskottet, EU-nämnden samt socialförsäkringsutskottet. De erhåller även posten som vice ordförande i konstitutionsutskottet. Kristdemokraterna tilldelas posten som ordförande i socialutskottet samt vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Liberalerna tilldelas posten som ordförande i

Andreas Norlén nomineras till riksdagens talman25.9.2022 16:45:00 CEST | Pressmeddelande

Talmannen är riksdagens främsta representant. Ämbetets vikt och betydelse innebär att det är viktigt att personen som innehar det är kunnig och brett respekterad. Mot den bakgrunden väljer Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att nominera Andreas Norlén till riksdagens talman. Norlén har under sin tid som talman visat att han besitter de erforderliga personliga egenskaper och kvalifikationer som uppdraget kräver. Norlén har samtidigt blivit brett respekterad och åtnjuter ett stort förtroende både i och utanför riksdagen. Vidare är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ense om att nominera Julia Kronlid (SD) till riksdagens andre vice talman. Kronlid är en respekterad riksdagsledamot med lång erfarenhet, bland annat som ledamot av utrikesnämnden. De fyra partierna är ense om att i valet av vice talmän ska proportionalitetsprincipen tillämpas, vilket skulle ge de tre stora partierna i riksdagen en rättvis representation i talma

Sverigedemokraternas valfilm - Sverige ska bli bra igen2.9.2022 15:00:43 CEST | Pressmeddelande

Sverige ska bli bra igen. För att veta hur det ska ske måste man reda ut vad vi har varit, är och kommer att bli. För oss är Sverige svenska trollskogar, ängar och gnistrande snö. Sverige är landet som gjorde pizzan bättre och som hjälpte världen att komma varandra närmre. Motorn i vårt land är den svenska fliten, uppfinningsrikedomen, stoltheten och tryggheten i att vi hjälps åt, tillsammans, i ur och skur. Sverigedemokraterna är partiet för den svenska fliten. Vi är partiet för idéer, vilja och mod. Partiet för ett Sverige som vågar vara sig självt igen. För ett Sverige som återigen känns som hemma. Vi är partiet för ett bra Sverige. Rösta SD för att det ska ske, nu eller fram till den 11 september. Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein: - De som ser denna film tror jag kommer att nicka med och känna igen sig, med visst vemod, men framförallt med stolthet och glädje. Hela filmen finns på youtube och hittas här: https://www.youtube.com/watch?v=9yseFnoQb4c&ab_chann
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället.

Partiet är representerade på kommunal, regional och nationell nivå samt i Svenska kyrkans högst beslutande organ.

Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson.