Sveriges Museer

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med cirka 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med cirka 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.