Träbyggnadskansliet
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Timber on Top

Skellefteå Kraft kontorshus, påbyggnad av två våningar med stomme i KL-trä och limträ. Foto: Martinsons / Simon Wiklund

  • Byline: Foto: Martinsons / Simon Wiklund
  • BILDER | JPG
  • Ladda ned
Timber on Top
Sveriges Träbyggnadskansli verkar för ökat träbyggande och tillväxt av den industriella träbyggsektorn i Sverige. Kansliets verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen, TMF.