Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Transportstyrelsen nekas vitesbegäran mot Trafikverket2.11.2020 09:00:00 CET | Nyheter

I en dom från Förvaltningsrätten framgår att Transportstyrelsen saknar rättslig grund att begära vite mot Trafikverket. Rätten motiverar sitt beslut med att extern personal som exempelvis upphandlade entreprenörer och deras anställda inte kan omfattas av samma kontroll som egen personal hos infrastrukturförvaltaren. Det räcker att de förmedlar vilka krav på kompetens som gäller vid anläggningen samt att de följer upp att de kraven efterlevs

Utsläppregleringen av tvättvatten från skrubbrar på fartyg bör skärpas1.10.2020 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

En skrubber tvättar avgaserna från fartyg och gör att utsläppen till luft av svavel och partiklar minskar. Samtidigt släpps tvättvattnet, som innehåller giftiga och övergödande ämnen, ut i havet utan någon större bearbetning/behandling för att uppfylla nuvarande krav. Antalet skrubbrar ökar och därför anser HaV och Transportstyrelsen att utsläppsregleringen av tvättvatten bör skärpas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.