TRR

Pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom TRR - ring gärna vår pressjour!

Tel:010-470 93 85

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 270 engagerade medarbetare, som finns över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.

Rekordmånga tjänstemän får nytt jobb1.7.2021 09:20:00 CEST | Pressmeddelande

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och för tjänstemän inom det privata näringslivet ser framtiden ljus ut. Arbetsmarknadsstatistik från omställningsaktören TRR visar att betydligt färre tjänstemän har blivit uppsagda under andra kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. TRRs kvartalsrapport visar också att hela 4 502 tjänstemän har gått vidare till nytt arbete, påbörjat studier eller startat företag, vilket är en ökning med 66 procent.

TRR och Microsoft stärker svenska tjänstemäns digitala kompetens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Många har förlorat sina jobb under den pågående pandemin. Antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos omställningsaktören TRR under 2020 ökade med 62 procent jämfört med 2019. Statistik från första kvartalet 2021 visar något färre uppsagda men även att betydligt fler tjänstemän kommer ut i ny sysselsättning. Dessutom fortsätter trenden mot att fler uppsagda tjänstemän väljer studier och då inom informations- och kommunikationsteknik. Därför startar TRR och Microsoft AB nu ett samarbete med syftet att stärka den digitala kompetensen bland tjänstemän.

Antalet uppsagda tjänstemän nästan på samma nivåer som under finanskrisen14.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Pandemin har slagit hårt mot det privata näringslivet med liknande varselnivåer och uppsägningar som under finanskrisen. En summering av inflödet av antalet uppsagda tjänstemän under 2020 hos omställningsaktören TRR visar på en ökning med 62 procent jämfört med 2019. Andelen tjänstemän som går vidare till en positiv lösning är fortsatt hög. Majoriteten gick under året vidare till ny anställning och av dem som väljer studier väljer majoriteten att skola om sig till ett nytt yrke.

Omställningsmönster på den privata arbetsmarknaden 2020 – digital pressträff 14 januari23.12.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Välkommen till en digital pressträff den 14 januari. Trygghetsfonden TSL och TRR presenterar omställningssiffrorna för 2020 tillsammans med en analys av arbetsmarknaden och en jämförelse med finanskrisen 2009. Tillsammans står vi för omställningsstöd till större delen av det privata näringslivet – ca 100 000 företag och närmare 3 miljoner medarbetare.

Positiv lösning för 9 av 10 tjänstemän mitt i coronakrisen12.6.2020 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Coronakrisen har skapat rekordstora varsel och uppsägningar. Under perioden 1 mars till 31 maj 2020 sökte dubbelt så många uppsagda tjänstemän omställningsstöd via TRR jämfört med 2019. Men det finns flera jobb att söka och många väljer att kompetensutveckla sig. Från den 1 mars har 89,2 procent av tjänstemännen berättigade till stöd hos TRR gått vidare till nytt jobb, utbildning eller startat eget.

Fler uppsagda tjänstemän söker stöd hos TRR7.5.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

4 547 – så många uppsagda tjänstemän har under mars och april sökt stöd hos TRR, en av Sveriges största omställningsaktörer. I Stockholms län är ökningen mer än dubbelt så stor jämfört med samma period 2019. Trots att fler tjänstemän sökt stöd hos TRR de senaste veckorna, så finns fortsatt en god kapacitet att hjälpa betydligt fler till nytt jobb. Sedan 1 mars har TRR hjälpt 1 927 tjänstemän till ny sysselsättning.

TRR kommenterar varselvågen: ”Vi är väl förberedda”9.4.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Besöksnäring, transport och handel – många branscher har till följd av covid-19 drabbats av varsel. Näst på tur är tjänstemannasektorn. Trygghetsorganisationen TRR vill sprida lugn bland sina medlemsorganisationer genom att försäkra att de är rustade för att hantera en stor våg av uppsägningar, att jämföra med finanskrisen 2008 då över 30 000 tjänstemän sökte stöd hos en av Sveriges största omställningsaktörer.

TRR växlar upp och blir än mer digitala – allt för att stötta arbetsgivare och uppsagda tjänstemän19.3.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

TRR har på mycket kort tid ställt om verksamheten och gått från fysiska möten till att bli i stort sett helt digitala. Det är en viktig åtgärd för att stötta berörda företag och uppsagda tjänstemän i den situationen som råder på arbetsmarknaden just nu. Tack vare snabb digital omställning har TRR oförminskad kapacitet att coacha uppsagda tjänstemän via telefon och videomöten. Efterfrågan att delta i dagliga, digitala workshoppar som webbinarier och föreläsningar har ökat med mer än 400 procent den senaste veckan.

Antalet storvarsel minskar28.2.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet storvarsel av tjänstemän minskar. De stora varslen var betydligt färre under 2010-talets sista år jämfört med början av decenniet. Mellan år 2016–2019 var det endast vid tre tillfällen som företag varslade fler än 250 tjänstemän. Att jämföra med 12 gånger mellan 2010 och 2013. Idag ställer företag istället om löpande och anpassar sin verksamhet efter en mer snabbrörlig värld. Det visar ny statistik från TRR som sammanställt arbetsmarknadsstatistik för hela 2010-talet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 270 engagerade medarbetare, som finns över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv.