Tysk-Svenska Handelskammaren
Tysk-Svenska Handelskammaren

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.

Pressmeddelanden
72
Meny

Ny satsning från näringslivet ska få fler svenska elever att läsa tyska11.6.2018 16:32 | Pressmeddelande

När allt färre svenska elever läser tyska i skolan hindrar det svenska företags framtidschanser på Europas största marknad. Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden Stockholm vill vända den nedåtgående trenden för tyskan i Sverige och initierar därför nu Deutsch – Ditt val! – ett projekt som ska finansiera och stötta särskilda satsningar på tyska språket vid svenska grund- och gymnasieskolor.

Tysk-svenska konjunkturbarometern maj 2018: fortsatt optimism bland företagen – trots tydligt påtalade risker1.6.2018 08:26 | Pressmeddelande

Trots en orolig omvärld ser företagen i Tyskland och Sverige fortsatt positivt på utvecklingen av affärerna mellan de båda länderna under den närmaste framtiden. Det visar Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland medlemsföretag på båda sidor Östersjön. Årets första månader gav näringslivet i Tyskland och Sverige många anledningar till oro och avtagande optimism inför framtiden: hotet om strafftullar och andra handelsbarriärer, politisk osäkerhet kring Iran, Nordkorea och den fortsatta utvecklingen i Kina, den ovissa fortsättningen av krisen i Italien med risken att den spiller över på andra länder, på sistone delvis nedåtpekande konjunkturindikatorer, en svag krona och kanske också införandet av en ny europeisk dataskyddslagstiftning – för att bara nämna några. Men företagen i våra båda länder verkar ändå inte särskilt bekymrade vad gäller affärsförväntningarna. I maj månads Tysk-svenska konjunkturbarometer är de fortsatt optimistiska när de bedömer utsikterna för

Tysk-svenska konjunkturbarometern december 2017: Företagen tror på stark utveckling 201813.12.2017 14:22 | Pressmeddelande

Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av Tysk-Svenska Handelskammarens senaste enkätundersökning bland företag på båda sidor Östersjön. Framtidens transporter, energi- och miljöteknik, digitaliseringen av industrin och IT-frågor är enligt enkätdeltagarna de viktigaste områdena där det behövs ett ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan länderna.

Den digitala framfarten - MEDICA HEALTH IT FORUM lyfter fram möjligheter och perspektiv för sjukvården8.11.2017 09:32 | Blogginlägg

Från Chatbotar, artificiell intelligens, Big Data till Health Cloud Izzy is your friend. She understands you and helps you being prepared by keeping track of your menstrual cycle, så beskriver den kvinnliga chatboten Izzy tjänsten ”Izzyperiod” på Facebook. Izzyperiod har redan över 8000 följare. Kanske inte så ovanligt om det inte handlat om artificiell intelligens. Att simulera en naturlig konversation med hjälp av en chatbot kommer att bli allt vanligare för till exempel kunddialoger inom sjukvården. Trender och teman för digitalisering inom sjukvården presenteras på MEDICA HEALTH IT FORUM. Det är en plattform på denvärldsledande medicinteknikmässan Medica 2017 i Düsseldorf, 13 till 16 november. Medica med över 5000 utställare presenterar medicintekniken av idag. På årets forum presenteras artificiell intelligens (AI), precisionsmedicin, Internetmedicin, Big Data och ”Participatory Health” men även Chatbotar finns med i det spännande utbudet. När det gäller den kvinnliga Chatboten Iz

Prince Albert Foundation and German Ocean Foundation lanserar “ocean tribute” Award 201819.9.2017 09:35 | Pressmeddelande

Att rädda världens hav angår oss alla! Skydd och bevarande av världens hav och sjöar har länge varit ett viktigt tema för boot Düsseldorf. Nu har det resulterat i "Ocean Tribute Awards". Bakom priset står Prins Albert av Monaco Foundation, German Ocean Foundation och boot Düsseldorf. Bidrag till ocean tribute“ Award 2018 kan skickas in inom följande kategorier, forskning, industri och företag. En expertjury kommer att gå igenom varje enskilt bidrag, dess innehåll och lösningar. Anmälningsslutet är den 15 oktober 2017. De nominerade projekten presenteras på www.oceantributeaward.boot.de och vinnarna koras på den världsledande båtmässan boot i januari.

Arbetsvärlden i ständig förändring7.8.2017 09:15 | Pressmeddelande

Kraven på anställda blir allt mer komplex. Idag fordras både flexibilitet och mobilitet av medarbetaren. Digitaliseringen av vår arbetsmiljö påverkar också våra arbetsvillkor visar en studie gjord av DGB-Index Gute Arbeit 2016. Studien rapporterar om bland annat högre arbetsbelastning och fler arbetsuppgifter. 82 procent av de anställda som tillfrågades angav att de påverkats av digitaliseringen och 60 procent angav att den till och med hade stort till mycket stort inflytande på deras arbete. Den sistnämnda gruppen rapporterade även om högre arbetsbelastning, fler arbetsuppgifter och ökad multitasking. De flesta menar också att övervakningen av deras arbete ökat. Förebyggande åtgärder, såsom t ex arbetarskydd och företagssäkerhet, har stor betydelse för en bra fungerande arbetsplats. Åtgärderna förbättrar människors liv, minskar hälso- och säkerhetsrisker samtidigt som produktiviteten och därmed företagets konkurrenskraft ökar. Den 17 till 20 oktober 2017 kretsar allt kring personskydd

Transport och logistik hakar på digitaliseringen3.5.2017 10:21 | Blogginlägg

Logistikindustrin går in i en ny fas Internet of things, industri 4.0 och digitaliseringen säkrar företagens konkurrenskraft. Det gäller logistikleverantörer likaväl som shippingagenter. Just nu känns marknaden för drönare, tjänsterobotar, eller 3D-tryckare fortfarande begränsad. Den sociala acceptansen och ett bredare användande ifrågasätts. Men frågan är om det fortfarande kommer att vara så om fem, tio eller femton år? Digitaliseringen står i fokus hos de flesta transport- och logistikföretagen. ”Tyvärr ligger logistikindustrin fortfarande efter i denna utveckling jämfört med annan industri, men den har i alla fall startats”, säger Alexis von Hoensbroech, styrelsemedlem, ansvarig för produktion och försäljning på Lufthansa Cargo AG. Transport- och logistikprocesserna blir allt smartare Tyska Hoyer har de senaste åren arbetat intensivt med att utveckla en smart tank som levererar automatiserad data till logistikkedjan. För containertransport kommer Hoyer Group även att införa sömlös

Bra transportförpackning lönar sig!25.4.2017 12:29 | Pressmeddelande

Från S till XXL Vare sig transporten sker via fartyg, tåg, flyg eller vägtransport så behöver transportgodset förpackas ordentligt och säkert. Transportsträckorna kan vara långa och strapatsrika med allt från häftiga inbromsningar, skumpiga flyglandningar, klimatskillnader, många omlastningar och även omförpackningar. Förpackningsföretagen behöver klara av de ökade kraven och leva upp till kundernas speciella önskemål. Kvalitet och förstklassig service är ledord för en industri med växande konkurrens. Vad som behövs är förpackningssystem som garanterar minimalt svinn, snabb maskinväxling med minsta möjliga driftstopp, kostnadseffektivt samt energi- och resurssnålt. Förpackningen 5 procent av varans värde För en innovationspressad bransch som förpackningsindustrin är tekniken avgörande. Tillverkningen av förpackningar är idag enklare med kortare produktionstider, mer exakt hållna specifikationer och energieffektivitet. Kundernas anspråk ökar. För framgång på marknaden är användningen av

Ny styrelseordförande i Tysk-Svenska Handelskammaren24.4.2017 15:55 | Pressmeddelande

På dagens årsmöte i Stockholm valdes Staffan Bohman till Tysk-Svenska Handelskammarens nya styrelseordförande. Han efterträder Olof Persson som nu lämnar posten efter fem år. Dessutom tar Monica Lindstedt och Anna Storm plats i styrelsen. Staffan Bohman är styrelseordförande i Höganäs AB och Cibes Lift Group AB samt ordförande i Näringslivets skattedelegation. Därutöver sitter han i flera andra företags styrelser, bland annat hos Atlas Copco och Upplands Motor, och är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Bohman var under lång tid vd på DeLaval och senare på Gränges/Sapa AB. Även under åren 1999 till 2004 var han Tysk-Svenska Handelskammarens ordförande. – De tysk-svenska näringslivsrelationerna ligger mig varmt om hjärtat. Med tanke på den pågående digitaliseringen, energiomställningen och mobilitetsrevolutionen finns det många områden där utbytet kan bli ännu mer omfattande – till båda sidors fördel. Med mitt engagemang i Tysk-Svenska Handelskammaren vill jag bidra ti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Vi förverkligar din affärsidé i Tyskland!
Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation och vårt uppdrag är att utveckla handeln mellan Tyskland och Sverige. Det gör vi genom att hjälpa tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats. 

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har vi ett gott samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger oss ett oerhört brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Vi är din dörröppnare till Tyskland. Även i Sverige samarbetar vi med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.