Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Handledsproteser med hög hållbarhet och smärtreducering7.2.2020 09:10:00 CET | Pressmeddelande

En risk för de patienter som opereras med handledsproteser har varit proteslossning. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att över 90 procent av patienterna har en välfungerande handledsprotes så långt som 10 år efter operation. ”Handledsproteser är ett bra alternativ till steloperation vid smärtsam inflammatorisk eller icke-inflammatorisk ledsjukdom i handleden”, säger forskare Per Fischer.

Forskare på Universitetssjukhuset Örebro får 879 000 kronor från Lions Cancerforskningsfond19.12.2019 08:10:00 CET | Pressmeddelande

De sex forskarna som får pengar från Lions Cancerforskningsfond forskar inom urologi och gynekologi. Deras forskningsområden är cancer i livmoderhalsen och urinblåsan samt penis- och prostatacancer. En av forskarna är specialistläkare Ruth Hermansson. Hon ska kartlägga förekomst av HPV-infektion och förstadier till livmoderhalscancer hos äldre kvinnor.

Forskare får 3,5 miljoner från Forte, söker svar på hur vuxna påverkas då någon närstående drabbas av kronisk sjukdom4.6.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En stor andel av den vuxna befolkningen har ett barn eller en förälder med kronisk sjukdom. Det innebär att vuxna i allt större utsträckning måste hantera den närståendes sjukdom samtidigt som de befinner sig mitt i arbetslivet. Det hela försvåras ytterligare av minskade resurser inom vår sociala välfärd. ”Vad får det för konsekvenser på hälsa och arbetsliv hos de vuxna? Det vill vi i forskargruppen undersöka”, säger Ayako Hiyoshi, epidemiolog inom Region Örebro län.

Pressinbjudan: Örebro universitetssjukhus inviger sprutbytesmottagning24.5.2019 11:23:00 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar sprutbytesmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Media är välkomna att närvara vid invigningen på måndag den 27 maj klockan 11.00. Sprutbytesmottagningen vänder sig till personer i hela länet som har ett intravenöst bruk av droger och erbjuder dem utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen har tre huvudsakliga syften: Att förebygga ytterligare smittspridning av blodburna infektioner, framför allt hepatit C och HIV. Att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvården för personer med injektionsmissbruk. Erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv. På mottagningen finns sjuksköterskor från infektionskliniken och beroendecentrum. Läkare, kurator och barnmorska finns också inom verksamheten för sprutbytet. Media är välkomna att närvara vid invigningen av sprutbytesmottagningen på måndag. Datum: Måndag den 27 maj. Tid: Klockan 11.00. Plats: Bottenvåningen i A-huset på USÖ. Medverkande: Karin Sundin (S), regionråd och ordförande i hälso- sjukvårdsnäm

Ökning av hudcancerfall, nu vill forskare lära sig mer om hudtumörer och utveckla nya behandlingsmetoder13.5.2019 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år drabbas mer än 50 000 personer av basalcellscancer som är en form av hudcancer. Att vara mycket ute i solen ökar risken att få cancern. Enligt prognosen riskerar ännu fler att utveckla sjukdomen i framtiden. ”Vi önskar att det fanns en enklare metod att behandla basalcellscancer. Det vore jättebra om det fanns en kräm att använda.” säger Sara Prosén, specialistläkare på hudkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sista
  • >>

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.