Universitetssjukhuset Örebro

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Forskare får 3,5 miljoner från Forte, söker svar på hur vuxna påverkas då någon närstående drabbas av kronisk sjukdom4.6.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En stor andel av den vuxna befolkningen har ett barn eller en förälder med kronisk sjukdom. Det innebär att vuxna i allt större utsträckning måste hantera den närståendes sjukdom samtidigt som de befinner sig mitt i arbetslivet. Det hela försvåras ytterligare av minskade resurser inom vår sociala välfärd. ”Vad får det för konsekvenser på hälsa och arbetsliv hos de vuxna? Det vill vi i forskargruppen undersöka”, säger Ayako Hiyoshi, epidemiolog inom Region Örebro län.

Pressinbjudan: Örebro universitetssjukhus inviger sprutbytesmottagning24.5.2019 11:23:00 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar sprutbytesmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro. Media är välkomna att närvara vid invigningen på måndag den 27 maj klockan 11.00. Sprutbytesmottagningen vänder sig till personer i hela länet som har ett intravenöst bruk av droger och erbjuder dem utbyte av injektionsverktyg. Mottagningen har tre huvudsakliga syften: Att förebygga ytterligare smittspridning av blodburna infektioner, framför allt hepatit C och HIV. Att skapa en kontaktyta mot hälso- och sjukvården för personer med injektionsmissbruk. Erbjuda kontakt med beroendecentrum med sikte på ett narkotikafritt liv. På mottagningen finns sjuksköterskor från infektionskliniken och beroendecentrum. Läkare, kurator och barnmorska finns också inom verksamheten för sprutbytet. Media är välkomna att närvara vid invigningen av sprutbytesmottagningen på måndag. Datum: Måndag den 27 maj. Tid: Klockan 11.00. Plats: Bottenvåningen i A-huset på USÖ. Medverkande: Karin Sundin (S), regionråd och ordförande i hälso- sjukvårdsnäm

Ökning av hudcancerfall, nu vill forskare lära sig mer om hudtumörer och utveckla nya behandlingsmetoder13.5.2019 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år drabbas mer än 50 000 personer av basalcellscancer som är en form av hudcancer. Att vara mycket ute i solen ökar risken att få cancern. Enligt prognosen riskerar ännu fler att utveckla sjukdomen i framtiden. ”Vi önskar att det fanns en enklare metod att behandla basalcellscancer. Det vore jättebra om det fanns en kräm att använda.” säger Sara Prosén, specialistläkare på hudkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Blindtarmsinflammation och akne kan signalera ökad risk för prostatacancer8.5.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Varje år får cirka 10 000 män prostatacancer i Sverige. För att förstå mer om vilka processer i kroppen som bidrar till prostatacancer har forskning pågått på Universitetssjukhuset Örebro. ”Forskningen handlar om sambandet mellan inflammation och utvecklingen av prostatacancer. Vi har tittat på om blindtarmsinflammation eller akne i tidig vuxen ålder påverkar risken för prostatacancer senare i livet”, säger Henrik Ugge, ST-läkare på urologiska kliniken.

Patienter som får hjälp av en fysioterapeut efter sin lungcanceroperation ökar sin fysiska aktivitet30.4.2019 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro har i en studie undersökt effekten av fysisk aktivitet och fysioterapi hos patienter som genomgår en hjärt- eller lungcanceroperation. ”Vi såg att de patienter som behandlades av en fysioterapeut under vårdtiden i samband med lungcanceroperation hade högre aktivitetsnivå under de första dagarna efter operation”, säger Marcus Jonsson, specialistfysioterapeut på fysioterapiavdelningen.

Nya upptäckter kring urinblåsecancer24.4.2019 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Cancer i urinblåsan är den fjärde vanligaste cancern bland män och åttonde bland kvinnor i Sverige. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att cellgifter före operation inte påverkar risken för komplikationer vid urinblåsecancer. Av de runt 3200 som får sjukdomen årligen är det drygt 10 procent som behöver en större operation där urinblåsan tas bort. ”Studien visar att den S-formade blåsan av tunntarm gav minst urinläckage efter att urinblåsan opererats bort”, säger Tomas Jerlström, överläkare på urologiska kliniken.

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende27.3.2019 09:20:00 CET | Pressmeddelande

I takt med att städer förtätas utsätts fler invånare för störande trafikbuller i sin bostad, vilket på sikt kan påverka hälsan negativt. I en färsk rapport från Arbets- och miljömedicin i Örebro presenteras hur boende upplever trafikbullret, före och efter en bullerreducerande insats. Resultatet är tydligt. De boende upplever bullret som mindre störande efter insatsen, både inomhus som utomhus.

Barnveckan till Örebro i april - största kongressen i sitt slag14.3.2019 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Det svårt sjuka barnet är tema för Barnveckan i Örebro den 1-4 april. Cirka 1 000 barnläkare och barnsjuksköterskor kommer till Conventum för att delta i kongressen som är den största i sitt slag i Sverige. Barnveckan är en årlig, nationell kongress för alla som jobbar inom barnsjukvård. Barnkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, är i år värd för kongressen och arrangörer är Svenska barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Örebro stod värd för Barnveckan redan 2008 och är nu den första stad dit kongressen återvänder. - Det är jätteroligt. Det här ger oss möjlighet att visa upp vår verksamhet och att visa upp vår fina stad, säger Andreas Ohlin, barnläkare och verksamhetschef på barn- och ungdomskliniken på USÖ. Tema är Det svårt sjuka barnet Kongressen innehåller runt 200 programpunkter och ett hundratal föreläsare deltar. Föreläsningarna handlar om bland annat barnfetma, hand- och fotmissbildningar, intensivvård och för tidigt födda barn. Årets tema Det sv

Stöd från omgivningen underlättar tillfrisknandet för ungdomar med anorexia nervosa15.2.2019 08:10:00 CET | Pressmeddelande

Att som ungdom drabbas av en ätstörning gör att livet sätts på pausläge under en lång tid. Därför är det viktigt med rätt uppbackning även utanför familjen. Det kan vara inom både skolans värld och idrottsorganisationer. ”Ungdomars sociala kontexter utanför familjen verkar ha stor betydelse för insjuknandet, behandlingen och tillfrisknandet”, säger Katarina Lindstedt, behandlare på ätstörningsenheten vid Region Örebro län.

Den sovande björnen ger oss mer kunskap om hjärt- och kärlsjukdom13.2.2019 08:45:00 CET | Pressmeddelande

Hur kommer det sig att den sovande björnen inte får några sjukdomar trots att den går i ide? Det vill forskargrupper från olika delar av världen ta reda på. Förhoppningen är att kunna dra nytta av resultaten och hjälpa människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Forskare Ole Fröbert, som har initierat den medicinska forskningen på björnar, är till vardags överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.