Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Välkommen till pressträff för sommargatan20.5.2020 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu på fredag öppnas Uppsalas första sommargata! Vi påminner om pressträffen i samband med det, som vi tidigare informerat om. När: fredag 22 maj kl 10.00 Plats: Östra Ågatan vid Nybron Kommunalråd Rickard Malmström och projektledare Jakob Andersson finns på plats för att berätta mer om sommargatan och svara på frågor. Sommargatan införs maj-augusti på Östra Ågatan mellan Klostergatan och Bangårdsgatan. Den innebär att bilarnas framkomlighet begränsas till förmån för gående och vistelse, och att ytan närmast ån möbleras med planteringar och sittplatser. Sommargatan får ett tillfälligt förbud mot genomfart för motorfordon norrifrån och rekommenderad lägre hastighet 20 km/tim. Antalet bilparkeringsplatser i anslutning till sommargatan förblir oförändrade.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.