Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CET | Pressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.