Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 237 000 personer.

Starkt resultat 2022 - viktigt när konjunkturen viker19.10.2022 15:19:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste årens starka resultat tillsammans med förväntat resultat 2022 har gjort det möjligt för kommunen att finansiera en större andel av investeringarna, vilket minskat behovet av lånefinansiering och gett lägre framtida räntekostnader. Detta ger Uppsala kommun en stabil grund nu när en hög inflation och vikande konjunktur utmanar kommunens förutsättningar att finansiera välfärdsbehoven åren framåt.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 237 000 personer.