Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Försäljningen av Gottsunda centrum startar genom idékoncepttävling12.8.2020 16:12:04 CEST | Pressmeddelande

Uppsala kommun återupptar nu försäljningsprocessen av Gottsunda centrum efter en tillfällig paus med anledning av coronapandemin. Externa aktörer bjuds in att bidra med kompletterande kompetenser och utvecklingskraft som en viktig del av expansionen i södra Uppsala. Gottsunda centrum kommer att fortsätta växa i betydelse som stadsnod med arbetsplatser, bostäder, samhällsservice och handel samt och en bredd av fritids- och kulturverksamheter.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CEST | Pressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.