Uppsala stift
Uppsala stift

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2020-12-31) 818 142 personer varav 57,8 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. Från och med år 2022 finns det i stiftet 26 självständiga församlingar och 25 pastorat som är uppdelade i 96 församlingar. 

Läs mer om Uppsala stifts församlingar och pastorat på Uppsala stifts hemsida.

 

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2020-12-31) 818 142 personer varav 57,8 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. Från och med år 2022 finns det i stiftet 26 självständiga församlingar och 25 pastorat som är uppdelade i 96 församlingar. 

Läs mer om Uppsala stifts församlingar och pastorat på Uppsala stifts hemsida.