Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

 

Fotograf omslagsbild: Emmalisa Pauly

Vänsterpartiets krav: Inga nedskärningar22.6.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kommunfullmäktige i Malmö debatterar idag den 22 juni budget för 2023 - eller skulle i alla fall göra det. Det politiska styret, Socialdemokraterna samt Liberalerna med stöd av Miljöpartiet, vägrar ge väljarna svar på hur de prioriterar i Malmö stads ekonomi. De tre partierna vill återremittera budgetförslaget utan eget ställningstagande tills efter valet. Vänsterpartiet anser att väljarna borde få besked innan valet om vilket vägval respektive parti står för.

Vänsterpartiet kräver politisk viljeriktning i flyktingmottagandet4.5.2022 13:57:13 CEST | Pressmeddelande

Under dagens kommunstyrelsemöte avhandlades alltifrån försäljning av mark till förändring av MKBs ägardirektiv. Dessutom presenterades en utredning om övergripande mål och gemensamma strategier för mottagande av asylsökande och nyanlända, integration samt ändamålsenlig samverkan inom området. I utredningen framkom ett behov av ett tydliggörande av den politiska viljan inom området. Vi föreslog därför kommunstyrelsen en sådan, som tyvärr röstades ner av övriga partier.

Vänsterpartiet vill upphäva beslut om undantag i EBO-lagen3.5.2022 15:27:08 CEST | Pressmeddelande

De senaste månaderna har vi skakats av nyheterna om det för oss närbelägna anfallskriget i Ukraina. Rysslands folkrättsvidriga invasion av ett europeiskt land har tvingat många ukrainare på flykt. Samtidigt får många av de som flytt till Malmö inte dagsersättning för att de bor i "fel område". Vänsterpartiet lämnar därför idag in ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen om att upphäva beslutet om undantag för vissa av Malmös områden i EBO-lagen.

Äntligen 1 maj med Malmövänstern!28.4.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

På söndag den 1 maj bjuder Vänsterpartiet i Malmö in till demonstration och festligheter för att fira arbetarrörelsens högtidsdag. Vi samlas under parollen "Allas välfärd – upp till kamp för freden, klimatet och jämlikheten!". Huvudtalare i Slottsparken är Ali Esbati (V) riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson och konferencier är dramatikern, aktivisten och författaren America Vera Zavala. På Möllevångstorget talar bland annat Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd och förstanamn på kommunfullmäktigelistan.

Malmövänstern har valt listtoppar inför valet29.1.2022 19:38:48 CET | Pressmeddelande

Under lördagen den 29 januari höll Vänsterpartiet Malmö årsmöte. Mötet hölls digitalt med anledning av pandemin, men var välbesökt med drygt 100 deltagare och hälsningsanförande från bland annat vårt danska systerparti Enhedslisten, Hyresgästföreningen och Ung Vänster. Mötet antog också listor till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag. På plats ett till kommunfullmäktige valdes Emma-Lina Johansson, på plats ett till regionfullmäktige valdes Alexandra Thomasson och på plats ett till riksdagen valdes Malcolm Momodou Jallow.

Vänsterpartiet Malmö håller årsmöte!26.1.2022 13:58:03 CET | Pressmeddelande

Vänsterpartiet Malmö går in i valåret 2022 med styrka och tillförsikt. Över hela landet ökar partiets medlemsantal och framgångarna är tydlig i opinionen - många vill ha vänsterpolitik! Med anledning av pandemin hålls Vänsterpartiet Malmös årsmöte 2022 digitalt. På mötet antas vilka som ska vara våra kandidater i årets kommunval, mötet föreslår också region- och riksdagslistor som sedan fastställs av Vänsterpartiet Skånes valkongress.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

 

Fotograf omslagsbild: Emmalisa Pauly