Vänsterpartiet Stockholms stad
Vänsterpartiet Stockholms stad

Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.

V: Inga hinder kvar för nedläggning av Bromma flygplats31.8.2021 12:24:00 CEST | Pressmeddelande

Idag gav regeringens utredare beskedet att Bromma flygplats kan avvecklas någon gång mellan åren 2025-2027. Utredaren menade också att det samhällsviktiga flyget kan flytta till Arlanda. Vänsterpartiet i Stockholms stad menar att beskedet visar att flygplatsen kan och bör avvecklas. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en nedläggning av Bromma flygplats i syfte att minska flygets klimatpåverkan samt möjliggöra bostadsbyggande på marken där Bromma flygplats ligger. - Det finns förstås en mängd olika omständigheter som påverkar nedläggningen och det är en besvikelse att utredaren inte bedömer det möjligt att göra snabbare, men samtidigt är det centrala att det ändå sker. Vi måste helt minska flygets klimatpåverkan och nu finns inga hinder kvar för en nedläggning av flygplatsen. säger Rikard Warlenius, klimatpolitisk talesperson V Stockholms stad. Utredaren Magnus Persson drar två viktiga slutsatser. Dels att regeringen själv kan fatta beslut om nedläggning, och att det räcker att in

Pausa alla försäljningar av stadens lokaler som gäller Internationella engelska skolan23.6.2021 09:18:00 CEST | Pressmeddelande

Skolinspektionen har under de senaste åtta månaderna försökt utreda vilka som äger Internationella engelska skolan, för att kunna bedöma ägarens lämplighet utifrån den nya lagstiftningen. Men trots att utredningen pågått under en lång tid har man ännu inte lyckats identifiera vilka de utländska huvudägarna är. Vänsterpartiet föreslår därför att Stockholms stad genast pausar alla affärsupplägg och planerade försäljningar av stadens lokaler som i någon form inbegriper IES, i avvaktan på att Skolinspektionens granskning slutförs. - Vi kan inte annat än anta att den komplicerade ägarstrukturen är avsedd att försvåra den granskning som behöver genomföras, och vi saknar förtroende för en aktör som vägrar att bidra till Skolinspektionens utredning av ägarnas lämplighet. Det är ett agerande som borde göra dem omöjliga som skolföretag och ett skäl till att alla planer på att göra affärer där de är en part omgående pausas, säger Tina Kratz (V), ledamot i utbildningsnämnden. Det är den blågröna m

Blågröna majoriteten stoppar ytterligare 55 hyresrätter17.6.2021 15:03:00 CEST | Pressmeddelande

På gårdagens möte med stadsbyggnadsnämnden stoppade den blågröna majoriteten 55 nya allmännyttiga hyresrätter i Skärmarbrink. Nyligen stoppades också hyresrätter i Bromma. Utvecklingen med stoppade hyresrätter är extremt oroväckande menar Vänsterpartiet. - Byggandet av hyresrätter är bevisligen inte en prioriterad fråga för den blågröna majoriteten, men att de börjar stoppa projekt på löpande band är extremt oroväckande. Alla stockholmare vet att det är bostadskris men alla förstår nog inte att de styrande politikerna just nu jobbar emot att bygga fler hyresrätter, säger Sara Stenudd (V), ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Det var allmännyttiga Svenska Bostäder som var planerade att få bygga lägenheterna. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet att stoppa byggprojektet.

V: Nej till försäljning av Brännkyrkahallen16.6.2021 11:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den blågröna majoriteten i Stockholms stad vill sälja Brännkyrkahallen. Tilltänkt köpare är ett privat företag som efter köpet vill hyra ut idrottslokalerna till Stockholms stad. Ett obegripligt beslut, menar Vänsterpartiet Stockholms stad. - Man säljer alltså fastigheter man äger för att sedan hyra in sig i dem, vilket i förlängningen blir dyrare för staden. Det är obegripligt! Men de borgerliga är så måna om privata företag att de verkar beredda att göra hur usla affärer som helst. Det är redan brist på idrottshallar i Stockholm, och då är det riktigt dumt att göra sig av med de få vi har, säger Hassan Jama (V), vice ordförande i idrottsnämnden i Stockholm.

Allmännyttan borde utesluta marknadshyror redan nu8.6.2021 14:21:00 CEST | Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Stockholms stad föreslår att Stockholms allmännytta redan nu fattar beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i stadens allmännyttiga bostadsbolag. Hyrorna i nyproducerade hyresrätter i Stockholm är redan idag höga och Vänsterpartiet menar att det är av största vikt att samtliga partier agerar för att detta inte ytterligare ska förvärras. - Vi menar att alla borde vara överens om att hyrorna inte kan gå upp mer, det är redan väldigt dyrt, och att vi borde fatta det här beslutet redan nu, oavsett vad som händer i riksdagen, säger Torun Boucher (V), vikarierande gruppledare. Det är genom de så kallade ägardirektiven som de kommunala bostadsbolagen styrs och det är där Vänsterpartiet i Stockholms stad menar att det bör tydliggöras att oavsett vad som händer med lagstiftningen kring hyressättningen så ska nuvarande system för hyressättning behållas. - Att fatta beslut om att de kommunala hyresrätterna inte ska ha marknadshyror vore bra oavsett vad som händer i rikspol

Vänsterpartiet kräver politiskt ansvar efter uppgifter om jäv inom hemtjänsten på Södermalm3.6.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

I förra veckan avslöjade Tv4 att en enhetschef för hemtjänsten på Södermalm parallellt med sin tjänst i staden suttit i styrelsen för ett privat vårdbolag som utför bland annat hemtjänst. Enligt Tv4 är enhetschefen i fråga styrelseledamot, ägare och kontaktperson i bolaget. Vårdbolaget har, under enhetschefens tid i styrelsen, fakturerat staden för 14 miljoner kronor. Vänsterpartiet i Stockholms stad tar mycket allvarligt på de framkomna uppgifterna och kräver nu att de ansvariga politikerna tar ansvar för det som skett.

Risk för brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning. V kräver krafttag i byggandet.28.5.2021 11:18:00 CEST | Pressmeddelande

Om tio år kommer det saknas över 500 bostäder för personer med funktionsnedsättning som innebär att de behöver extra stöd och service för att klara av vardagen. Det är ungefär hälften av det uppskattade behovet. Vänsterpartiet menar att det är oacceptabelt och kräver att staden tar ett krafttag för att se till att fler bostäder med särskild service planeras för och byggs.

Stockholm måste stoppa inköp från Kronfågel27.5.2021 11:20:00 CEST | Pressmeddelande

Aftonbladet har avslöjat hur kycklingar har skållats levande på Kronfågels slakteri och hur djuren varit kontaminerade med mag- och tarminnehåll. Vänsterpartiet tycker det är oacceptabel djurhållning och kräver att Stockholms stad följer Göteborgs stads exempel och stoppar produkter från företaget. Idag finns det möjlighet för stadens verksamheter att köpa produkter från Kronfågel genom grossistavtal med underleverantör, och i avtalet finns krav på god djurhållning - Såhär ska inte djur behöva ha det och Stockholms stad ska inte bidra till att företag kan tjäna pengar på att djur har det dåligt. Offentlig upphandling är ett starkt verktyg som kan påverka djurens villkor till det bättre och vi ska använda oss av det för att sätta press på de som inte sköter sig, bland annat Kronfågel, säger Torun Boucher, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stad. Kronfågel har också varit i blåsväder tidigare och fått både varningar från länsstyrelsen och behövt böta för dålig djurhållning.
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Vänsterpartiet är Stockholms stads tredje största parti med 13% och sitter i opposition. Vi jobbar varje dag för att Stockholm ska bli en rättvis, jämställd och hållbar stad.