Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Ulla Andersson (V): Ekonomisk jämlikhet är avgörande för att få Sverige på fötter6.10.2020 09:40:00 CEST | Pressmeddelande

Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. - Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, utan agerar efter att ekonomisk jämlikhet är nödvändig för att få ett Sverige där vi alla kan känna tillit och hopp inför framtiden, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. I slutet av sommaren presenterade Jämlikhetskommissionen sin rapport som visade en skrämmande utveckling i Sverige, med ökade klyftor mellan en liten men allt rikare ekonomisk elit och den övriga befolkningen. Välfärdsstatens omfördelande funktion har helt avstannat. Intrycket förstärktes när regeringen presenterade sin höstbudget, förhandlad med C och L. Medan ägare till dyra fastigheter och storbolag får ytterligare skattes

Ulla Andersson (V): Vi måste agera för att rädda kommunernas ekonomi.2.10.2020 11:55:00 CEST | Pressmeddelande

Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. - Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och meningsfull fritid för våra barn och barnbarn så måste vi hjälpa kommunerna ekonomiskt på fötter, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. I Vänsterpartiets kommande budgetmotion föreslås betydande resursökningar till kommunsektorn, med extra tillskott för de mindre kommunerna på landsbygden som drabbats av vikande skatteunderlag när unga i arbetsför ålder flyttar till städerna samtidigt som vårdkrävande äldre och skolbarn blir fler. - Mycket av statens ansvar för ett demokratiskt, tryggt och jämlikt samhälle har lagts på kommunerna, men många kommuner hade stora probl

Vänsterpartiet budgetsatsar på fria läromedel på Komvux30.9.2020 14:57:46 CEST | Pressmeddelande

För att göra vuxenutbildningen till ett verkligt alternativ för fler föreslår Vänsterpartiet att pengar betalas ut för att vuxenutbildningen ska kunna tillhandahålla kurslitteratur till alla studerande, precis som man gör inom grundskolan, gymnasieskolan och SFI. - Komvux är en viktig andra chans för många, många människor och vi anser inte att tjockleken på ens plånbok ska avgöra om man har råd med kurslitteratur eller inte. Därför vill Vänsterpartiet att kurslitteraturen är avgiftsfri här precis som i resten av skolväsendet, säger Daniel Riazat, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson. De omfattande undersökningar som CSN genomför visar tydligt att äldre studerande upplever att det är svårare att få ekonomin att gå ihop. Vänsterpartiet föreslår därför ett statsbidrag med ett schablonbelopp på 300 kr per studerande och kurs till utbildningsanordnarna för inköp av kurslitteratur i klassrumsuppsättningar. Detta föreslås införas från starten av höstterminen 2021. Förslaget har e
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.