Värmdö Kommun
Värmdö Kommun

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Arbete för bättre trafikmiljö inom handelsområde Mölnvik intensifieras22.2.2023 11:10:13 CET | Pressmeddelande

För att förbättra framkomlighet och trafikmiljö inom handelsområde Mölnvik har Värmdö kommun genomfört undersökningar bland besökare och trafikstudier. Därefter en serie dialogworkshops tillsammans med handlare och fastighetsägare för att undersöka vilka åtgärder som fastighetsägarna skulle kunna utföras inom Mölnviks handelsområde. Vid ett möte presenterades slutsatser och det fanns en samsyn om att nu krävs konkreta åtgärder.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.